‘Monterrey Housing’ ที่พักอาศัยผู้มีรายได้น้อย อยู่สบาย ต่อเติมได้เมื่อพร้อม

Untitled-1-Recovered

ประมาณปี ค.ศ.2004 กลุ่ม ELEMENTAL สถาปนิกสัญชาติชิลี ได้คิดค้นที่พักอาศัยภายในเมืองรูปแบบใหม่ขึ้น ที่พักอาศัยลักษณะนี้มีเอกลักษณ์อยู่ที่การสร้างหน่วยพักอาศัยไว้ให้เพียงครึ่งเดียว ทำให้มีราคาถูก ซึ่งผู้มีรายได้น้อยสามารถที่จะจ่ายได้ และได้ออกแบบโครงสร้างไว้สำหรับรองรับการต่อเติมอีกครึ่งที่เหลือในอนาคต เมื่อผู้ที่เข้าพักอาศัยมีความพร้อม ไม่นานนักที่พักอาศัยลักษณะนี้จึงได้กลายเป็นต้นแบบให้กับที่พักอาศัยสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยภายในเมืองหลายต่อหลายแห่ง รวมทั้งโครงการ Monterrey Housing ก็เช่นกัน

โครงการ Monterrey Housing ตั้งอยู่ในเมือง Santa Catarina ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเม็กซิโก โดยถือเป็นโครงการฝีมือการออกแบบของ ELEMENTAL โครงการแรกที่ตั้งอยู่นอกประเทศชิลี ภายในโครงการประกอบด้วยที่พักอาศัยสร้างใหม่จำนวน 70 หน่วย ซึ่งสร้างไว้สำหรับผู้มีรายได้ปานกลางที่อาศัยอยู่ภายในเมือง หน่วยพักอาศัยทั้งหมดจะตั้งอยู่บนพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยเป็นอาคารแถวสูง 3 ชั้น ตั้งอยู่บริเวณของของที่ดิน และเปิดพื้นที่ส่วนกลางให้เป็นพื้นที่สีเขียวสำหรับคนในชุมชน ภายในอาคารแถวจะประกอบด้วยหน่วยพักอาศัย 2 ประเภท ได้แก่ ส่วนบ้านพักอาศัย จะตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 และ ส่วนอพาร์ทเม้นท์ ซึ่งจะอยู่บริเวณชั้น 2 และ 3  

วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างทั้งหมด เป็นวัสดุราคาถูกที่สามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่น โดยตัวอาคารจะถูกสร้างมาให้ส่วนหนึ่ง เช่นเดียวกับโครงการลักษณะนี้ และมีการสร้างโครงสร้างไว้สำหรับรองรับการต่อเติมในอนาคต โดยส่วนบ้านพักอาศัย จากเดิมมีพื้นที่ 40 ตารางเมตร สามารถต่อเติมได้เป็น 58 ตารางเมตร และส่วนอพาร์ทเม้นท์ จากเดิมมีพื้นที่ 40 ตารางเมตร สามารถต่อเติมได้เป็น 76 ตารางเมตร โดยที่การต่อเติมนั้น ผู้อยู่อาศัยสามารถต่อเติมได้อย่างอิสระ โดยเลือกรูปแบบที่เหมาะสมกับตนเองอันเป็นการแสดงให้เห็นถึงการที่สถาปนิกยอมที่จะลดวาง ‘อัตตา’ ของตัวเองลง และเปิดโอกาสให้ผู้ที่พักอาศัยได้เข้ามามีส่วนร่วมในอาคาร เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของมากขึ้น

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 (2)

อ้างอิง : archdailyelementalchile