‘Naman Pure Spa’ สปาหรูสวยแบบกรีนๆ ที่ปกคลุมด้วยธรรมชาติ

33 E1461808693811


43

หลังจากที่ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมได้รับความสนใจในวงกว้าง ส่งผลให้ทิศทางของสถาปัตยกรรมได้เปลี่ยนไป จากสถาปัตยกรรมที่มักปิดตัวเองและแยกตัวเองจากธรรมชาติ มาเป็นสถาปัตยกรรมที่มีการนำเงื่อนไขทางสภาพแวดล้อมและธรรมชาติเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของตัวงานมากยิ่งขึ้น ซึ่งอาคาร Naman Pure Spa ถือเป็นผลผลิตที่เป็นรูปธรรมอีกชิ้นหนึ่งจากความเคลื่อนไหวสำคัญดังกล่าว

Naman Pure Spa เป็นส่วนหนึ่งของ Naman Retreat ซึ่งเป็นรีสอร์ทสุดหรูระดับ 5 ดาวที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆ ของเวียดนาม ตั้งอยู่ที่เมืองดานัง แถบชายฝั่งทะเลด้านตะวันออก บริเวณตอนกลางของประเทศเวียดนาม ทางผู้ออกแบบ MIA Design Studio มีแนวคิดที่จะออกแบบให้สปาแห่งนี้เปิดรับกับสภาพแวดล้อมรอบข้างให้มากที่สุด เพื่อเปิดโอกาสผู้ที่เข้ามาใช้บริการได้สัมผัสกับบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ ซึ่งแทรกซึมอยู่ในทุกมุมของสปา

ผังของอาคารมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยแบ่งพื้นที่ใช้งานออกเป็น 2 ชั้น ประกอบด้วยโถงล๊อบบี้ ห้องจัดเลี้ยง ห้องโยคะ ฟิตเนส ห้องสปาทั้งหมด 15 ห้อง นอกจากนั้นเป็นห้องสมุด ห้องนิทรรศการ และส่วนบริการ ในส่วนชั้นล่างบริเวณโถงล๊อบบี้ได้รับการออกแบบให้มีลักษณะโปร่งโล่งโดยไม่มีการใช้เครื่องปรับอากาศ ลมธรรมชาติจากภายนอกสามารถพัดผ่านเข้ามาได้ นอกจากนี้คอร์ตยาร์ดบริเวณกลางอาคารยังช่วยให้แสงธรรมชาติสามารถสาดส่องเข้ามาภายใน และเพิ่มโอกาสให้อากาศสามารถไหลเวียนได้ดี ในส่วนของผนังภายนอกมีการนำพืชพรรณและไม้เลื้อยต่างๆ มาติดตั้งไว้บริเวณส่วนของผนังดังกล่าว ทำให้เมื่อมองจากภายนอกอาคารแห่งนี้จะมีลักษณะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมที่ปกคลุมด้วยสีเขียวของพืชพรรณ

เสน่ห์ประการสำคัญของอาคาร Naman Pure Spa หลังนี้ อยู่ที่แนวคิดในการออกแบบซึ่งอิงอยู่กับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับท้องถิ่น ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุคสมัย อันถือเป็นตัวแทนของ ‘สถาปัตยกรรมท้องถิ่นร่วมสมัย’ ที่สามารถผสานความเป็นท้องถิ่นเข้ากับความเป็นสากลได้อย่างลงตัว

1

2

4

6

5

7

8

อ้างอิง : archdailyMIA Design Studio

บันทึก

Comments

comments

About the Writer

avatar

Ma Lang Phoo (Jaksin Noyraiphoom)จักรสิน น้อยไร่ภูมิ หรือ 'อ.แมลงภู่' จบการศึกษาทางด้านสถาปัตย์ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และอาจารย์พิเศษในอีกหลายสถาบัน ควบคู่ไปกับศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก เป้าหมายสำคัญของชีวิตคือ การปั้นสถาปนิกรุ่นใหม่ให้กลับไปรับใช้ชนบท (https://www.facebook.com/malangphoobookclub)View all posts by Ma Lang Phoo →

Comments

comments

Powered by Facebook Comments