สวนลอยฟ้า ‘Namba Parks’ คืนความเขียวให้มหานครโอซาก้า

พื้นที่สีเขียวนับได้ว่าเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้คนในสังคมเมือง ในขณะที่เมืองใหญ่ๆ ทั่วโลกมีการพัฒนาเศรษฐกิจและมีการขยายตัวของประชากรอย่างรวดเร็ว จนรุกล้ำพื้นที่ธรรมชาติ เกิดปัญหาขาดแคลนพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ ทำให้คุณภาพชีวิตของคนเมืองนับวันจะยิ่งตกต่ำลง เมืองใหญ่อย่างกรุงโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ก็ต้องประสบกับชะตากรรมในลักษณะนี้เช่นกัน

เมื่อทางบริษัท Nankai Electric Railway ผู้ได้สัมปทานรถไฟฟ้าภายในกรุงโอซาก้า มีโครงการที่จะพัฒนาที่ดินเป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ แนวคิดในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวจึงถูกบรรจุเข้ามาด้วย อันเป็นที่มาของ ‘นัมบะพาร์ค’ (Namba Parks) โครงการห้างสรรพสินค้าที่ผสมผสานสวนสาธารณะ และพื้นที่สีเขียวเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว ห้างนัมบะพาร์คแห่งนี้ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของสถานีรถไฟฟ้านัมบะ ซึ่งเป็นสถานีสำคัญที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ทาง Jerde Partnership ผู้ออกแบบจึงมีแนวคิดที่จะสร้างให้ห้างสรรพสินค้าแห่งนี้กลายเป็นจุดสนใจและเป็น ‘แลนด์มาร์ค’ ใหม่ ที่จะช่วยสร้างภาพลักษณ์ใหม่ๆ ให้กับเมืองแห่งนี้

จากแนวคิดขั้นต้น ผู้ออกแบบได้สร้างเอกลักษณ์ให้กับอาคารแห่งนี้ ด้วยการสร้างพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ไว้บริเวณดาดฟ้าของอาคาร ที่มีการลดหลั่นกัน 8 ชั้นคล้ายกับน้ำตกขนาดใหญ่ มีการใช้เส้นสายโค้งที่แสดงถึงความเป็นธรรมชาติ รวมทั้งพื้นผิวผนังที่คล้ายกับโขดหิน จนราวกับว่าอาคารแห่งนี้เป็น ภูเขาแคนยอน (Canyon) ตามธรรมชาติที่ปกคลุมด้วยต้นไม้สีเขียว เกิดเป็นความงดงามอันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ช่วยสร้างเสน่ห์ให้กับเมืองใหญ่แห่งนี้ได้เป็นอย่างดี

ภายในตัวห้างประกอบด้วยพื้นที่สำหรับจับจ่ายสินค้า ร้านอาหาร และแหล่งบันเทิงต่างๆ อย่างครบครัน ทำให้กลายเป็นจุดหมายแห่งใหม่ที่ผู้คนในเมืองและนักท่องเที่ยวจากต่างถิ่นต้องแวะมาเยี่ยมเยือน ถือเป็นโครงการตัวอย่างที่ดีสำหรับการพัฒนาเมืองในยุคใหม่ และจะเป็นกรณีศึกษาชั้นดีให้เมืองใหญ่อีกหลายๆ แห่ง ที่ต้องการจะเพิ่มพื้นที่สีเขียวหรือต้องการสร้างเอกลักษณ์ใหม่ให้กับเมือง ได้นำไปปฏิบัติตาม

อ้างอิง : inhabitat