‘Nest We Grow’ อาคารต้นแบบ เพื่อการพึ่งพาตนเองในชุมชน

Untitled 1 600x6001


Untitled-1-600x600

ผลงาน Nest We Grow คือสถาปัตยกรรมต้นแบบที่ชนะการประกวดแบบสถาปัตยกรรมระดับนานาชาติ LIXIL International design-built competition ในปี ค.ศ.2014 โดยเป็นผลงานจากการออกแบบของนักศึกษาจาก College of Environmental Design แห่งมหาวิทยาลัย UC Berkeley ผลงานชิ้นนี้ได้รับการก่อสร้างขึ้นจริง ณ เมืองฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น

แนวคิดหลักของการออกแบบ Nest We Grow คือ การสร้างอาคารต้นแบบสำหรับชุมชนที่พึ่งพาตนเองได้และมีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงสร้างรูปทรงสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ ภายในบรรจุไปด้วยพื้นที่ใช้สอยที่หลากหลาย ทั้งพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ สำหรับให้ผู้คนในชุมชนได้ทำกิจกรรมต่างๆ และพื้นที่เพาะปลูกพืชสำหรับใช้เป็นอาหาร นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ให้ผู้คนได้มาทำอาหาร โดยผู้ออกแบบตั้งใจจะให้อาคารนี้เป็นเสมือนศูนย์กลางของชุมชนในการผลิตอาหาร และให้ผู้คนในชุมชนได้มาใช้งานร่วมกัน

โครงสร้างหลักของตัวอาคารนั้น เป็นโครงสร้างไม้ เทคนิคที่นำมาใช้ในการก่อสร้าง Nest We Grow นั้นคือ การเข้าไม้ที่ประยุกต์มาจากภูมิปัญญาของญี่ปุ่นโบราณ โดยนำไม้ขนาดเล็กมาประกอบเข้าด้วยกันจนกลายเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่ที่มีความแข็งแรง ผสมผสานกับผนังดินอัดและกำแพงจากฟางอัด ผนังอาคารกรุด้วยแผ่นพลาสติกโปร่งแสง ช่วยให้แสงธรรมชาติสามารถเข้ามาได้ในเวลากลางวัน มีการเจาะช่องเปิดให้อากาศธรรมชาติสามารถไหลเวียนและถ่ายเทได้ดี โดยไม่ต้องพึ่งพาการปรับอากาศ นอกจากนี้ยังมีระบบกักเก็บน้ำฝน และหิมะที่ละลาย มาไว้เป็นน้ำสำหรับเพาะปลูกพืชผักต่างๆ ที่ปลูกอยู่ภายใน ถือเป็นโครงการต้นแบบที่อาจกลายเป็นคำตอบสำหรับการอยู่อาศัยร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน

54c9b0cfe58ece457a000216_nest-we-grow-college-of-environmental-design-uc-berkeley-kengo-kuma-associates_portada_nest-we-grow_048

54c9afdbe58ece457a000213_nest-we-grow-college-of-environmental-design-uc-berkeley-kengo-kuma-associates_nest-we-grow_030

nwg-sectional-perspective.med

54c9b003e58ece457a000214_nest-we-grow-college-of-environmental-design-uc-berkeley-kengo-kuma-associates_nest-we-grow_049

54c9b08de58ece9901000224_nest-we-grow-college-of-environmental-design-uc-berkeley-kengo-kuma-associates_nest-we-grow_068

54c9b09fe58ece5c5e000218_nest-we-grow-college-of-environmental-design-uc-berkeley-kengo-kuma-associates_nest-we-grow_072

54c9b018e58ece9901000223_nest-we-grow-college-of-environmental-design-uc-berkeley-kengo-kuma-associates_nest-we-grow_054

54c9b065e58ece457a000215_nest-we-grow-college-of-environmental-design-uc-berkeley-kengo-kuma-associates_nest-we-grow_064

อ้างอิง : berkeleyarchdaily

Comments

comments

About the Writer

avatar

Ma Lang Phoo (Jaksin Noyraiphoom)จักรสิน น้อยไร่ภูมิ หรือ 'อ.แมลงภู่' จบการศึกษาทางด้านสถาปัตย์ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และอาจารย์พิเศษในอีกหลายสถาบัน ควบคู่ไปกับศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก เป้าหมายสำคัญของชีวิตคือ การปั้นสถาปนิกรุ่นใหม่ให้กลับไปรับใช้ชนบท (https://www.facebook.com/malangphoobookclub)View all posts by Ma Lang Phoo →

Comments

comments

Powered by Facebook Comments