ล่องสู่โลกใหม่ของการเรียนรู้ กับโรงเรียนหลังเล็กในเอกวาดอ

Nueva Esperanza School เป็นโรงเรียนแห่งหนึ่งในเรียบชายฝั่งของประเทศเอกวาดอที่ห้ความสำคัญของการเรียนรู้แตกต่างจากโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งส่วนมากเน้นการเรียนรู้ในเรื่องของตำรา ดังนั้นลักษณะของอาคารเรียนจึงมีรูปร่างเป็นอาคารกล่องคอนกรีต มีหน้าต่างเป็นแนวยาวราวกับว่าเป็นคุกการเรียนรู้ของเด็ก แต่ผลงานจาก al bordE arquitectos ที่เปลี่ยนความคิด เนรมิตให้โรงเรียนของที่นี่สร้างความกระตือรือล้น สร้างอิสระ โดยให้เด็กๆ ได้สัมผัสกับธรรมชาติมากที่สุด ผ่านสถาปัตยกรรมที่สอดคล้องกับพื้นที่ของชุมชนประมงแห่งนี้

การออกแบบตัวอาคารของโรงเรียนจึงมีลักษณะเด่นในเรื่องพื้นที่ใช้สอยที่ให้เด็กๆ เรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ โดยพื้นที่ภายในเป็นพื้นที่โล่งที่สามารถปรับใช้ได้ตามความต้องการ เป็นพื้นที่ที่ให้เด็กได้ออกลีลาท่าทางต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ยังมีชั้นวางหนังสือให้เด็กได้ปีนป่ายซึ่งถือว่าเป็นอีกจุดเด่นหนึ่งของตัวงานอีกด้วย โรงเรียนจึงเปรียบเสมือนกับเรือที่จะคอยนำพาเด็กๆ มาเรียนรู้โลกใบใหม่ ส่วนวัสดุที่ใช้สร้างโรงเรียนแห่งนี้เป็นวัสดุพื้นฐานที่ใช้สร้างอาคารบ้านเรือนในชุมชนแห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการใช้เสาเข็ม ผนังไม้ไผ่ โครงสร้างไม้ และหลังคาที่ทำจากฟาง การสร้างโรงเรียนแห่งนี้ใช้เงินเพียง 200 เหรียญสหรัฐฯ เท่านั้น

ดังนั้นสถาปัตยกรรมสามารถช่วยส่งเสริมให้การศึกษาของเด็กพัฒนาได้มากกว่าอยู่แค่ในตำรา เพราะนอกเหนือจากความรู้ สิ่งที่สำคัญอีกอย่างก็คือประสบการณ์ที่เด็กๆ จะได้สัมผัสอย่างแท้จริง


อ้างอิง: archdaily