โรงเรียนปัญญาเด่น ปลูกความรู้คู่ความยั่งยืน

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าหลักสูตรการเรียนการสอนและสภาพแวดล้อมรอบข้างของโรงเรียน ต่างก็มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยปลูกฝังการเรียนรู้และการเป็นอยู่อย่างยั่งยืนให้กับเด็กๆ ได้

โรงเรียนดีไซน์สวยแห่งนี้มีชื่อว่า โรงเรียนปัญญาเด่น ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนที่สอนหลักสูตรสองภาษา ทั้งยังมุ่งปลูกฝังหลักธรรมทางพุทธศาสนาและการสอนให้เด็กรู้จักสร้างความยั่งยืนไปพร้อมๆ กันด้วย เช่น รู้จักวิธีการทางการเกษตรในท้องถิ่น การทอผ้าและทำอาหารล้านนา ฯลฯ นอกเหนือการเรียนการสอนทั่วไป

โรงเรียนปัญญาเด่นตั้งอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เขียวชอุ่มอยู่บนภูเขาที่สูงที่สุดและทุ่งนาข้าวเขียวขจีในจังหวัดเชียงใหม่ การออกแบบอาคารและภูมิทัศน์ในโรงเรียนก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรอบข้าง บริษัท 24H > architecture ผู้ออกแบบหยิบยกความเป็นออกานิกส์มาใช้สร้างรูปทรงของอาคารใด้อย่างเหมาะสมลงตัว รวมไปถึงการเลือกใช้วัสดุจากธรรมชาติ อย่างเช่น ดิน หิน และไม้ไผ่ มาเป็นวัสดุหลักในการก่อสร้าง และการได้แรงบันดาลใจจากใบเขากวางทางภาคเหนือของประเทศไทยในการออกแบบรูปทรงอาคาร

อาคารจะถูกแบ่งเป็นสองประเภทหลักๆ คือ อาคารที่เป็นห้องเรียน และอาคารที่เป็นศาลา โดยประเภทของห้องเรียนจะมีการเลือกใช้กำแพงดินมารองรับน้ำหนักอาคาร (Load-bearing walls)  และยังแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ห้องเรียนด้วยกัน ทางผนังด้านนอกก็ยังเป็นผนังดิน และใช้กรอบหน้าต่างที่ทำจากไม้เนื้อแข็งรีไซเคิล นอกจากนี้ยังมีการใช้ขวดแก้วและฝาหน้าของเครื่องซักผ้ามาทำเป็นช่องแสงของอาคารเรียนอีกด้วย

ส่วนทางด้านอาคารที่เป็นศาลา นั้นจะมีลักษณะเป็นโถงเพื่อใช้สำหรับการทำงานร่วมกัน พื้นที่ภายในอาคารจะเน้นความโล่งโปร่งซึ่งแตกต่างจากอาคารเรียนที่ต้องการความเป็นสัดส่วน ดังนั้นทางผู้ออกแบบจึงใช้ประโยชน์ของการถ่ายเทน้ำหนักอาคารจากหลังคาไม้ไผ่ที่ยึดกับหินฐานราก ทำให้ได้ความรู้สึกเหมือนกับเดินเข้าไปในป่าไผ่ นอกจากนี้ศาลาอื่นๆ ยังสร้างและออกแบบโดยกลุ่มของคนในท้องที่อีกด้วย โดยการออกแบบทั้งหมดจะเป็นแรงบันดาลใจที่ได้จากองค์ประกอบทางธรรมชาติและในชีวิตประจำวันของคนไทย

แม้จะต้องใช้เวลาสักหน่อยเพื่อให้เด็กๆ ได้ซึมซับกับการอยู่อย่างยั่งยืน แต่แนวทางการเรียนการสอนแบบยั่งยืนควบคู่กับการเรียนการสอนทั่วไป รวมไปถึงการออกแบบและเลือกใช้วัสดุที่มาจากธรรมชาติของโรงเรียนปัญญาเด่น ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของโรงเรียนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในระดับที่น้อยมาก

 

 

อ้างอิง: archdaily / Panyaden