‘ParkMobile’ สวนเคลื่อนที่ พื้นที่สีเขียวกลางเมืองที่สร้างง่ายติ๊ดเดียว!!

หากใครกำลังคิดว่า การสร้างพื้นที่สีเขียวในเมืองนั้น เป็นสิ่งที่ยุ่งยากและเต็มไปด้วยอุปสรรค นั่นแสดงว่า คนคนนั้นกำลังติดอยู่กับภาพของพื้นที่สีเขียวในลักษณะของสวนแบบเดิมๆ  ที่สร้างอยู่บนพื้นที่แบบถาวร แต่หากได้รู้จักกับผลงาน Parkmobiles ชิ้นนี้แล้วจะพบว่า การสร้างพื้นที่สีเขียวสำหรับเมืองนั้นไม่ได้ยากอย่างที่คิด ขอเพียงแต่รู้จักคิดนอกกรอบเสียบ้าง

Parkmobiles คือ สวนเคลื่อนที่แนวใหม่ที่ออกแบบมาสำหรับแก้ปัญหาเรื่องพื้นที่สีเขียวภายในเมืองใหญ่ที่มีอยู่น้อยนิด โดยสถาปนิกผู้ออกแบบคือ CMG Landscape Architecture ได้มีแนวคิดที่จะทลายกรอบของการสร้างพื้นที่สีเขียวแบบเดิมๆ ในเมืองลง ด้วยการมองว่า พื้นที่สีเขียวนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่กับที่เสมอไป แต่น่าจะสามารถเคลื่อนย้ายไปไหนมาไหนได้ และก็ไม่จำเป็นต้องเป็นพื้นที่ที่ใหญ่โตเท่านั้น หากแต่สามารถเป็นพื้นที่เล็กๆ ที่ผู้คนในเมืองเข้าถึงได้โดยง่าย จากแนวคิดเบื้องต้นดังกล่าว จึงได้รับการพัฒนาต่อยอดจนกลายมาเป็น Parkmobiles ในที่สุด

สวนทั้งหมดจะบรรจุอยู่ในกระบะเหล็กขนาดใหญ่ที่ได้รับการออกแบบมาพิเศษ ให้สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่ายโดยใช้รถบรรทุก ภายในกระบะจะเป็นเสมือนป่าขนาดย่อมที่เต็มไปด้วยพืชพรรณชนิดต่างๆ ทั้งพันธุ์ไม้ขนาดกลางและไม้พุ่มขนาดเล็ก ด้านข้างของกระบะออกแบบให้เป็นที่นั่ง สำหรับให้คนที่ผ่านไปมาได้แวะพักผ่อน

สวนเคลื่อนที่ต้นแบบถูกสร้างขึ้นมาทั้งหมด 6 ชิ้น สำหรับใช้ตั้งตามจุดสำคัญๆ ภายในย่าน Yerba Buena ซึ่งเป็นย่านธุรกิจใจกลางเมืองซานฟรานซิสโก นอกจากสวนเหล่านี้จะทำหน้าที่สร้างความร่มรื่นและความเป็นธรรมชาติให้กับคนในย่านนี้แล้ว ยังกลายเป็นพื้นที่นันทนาการสำหรับให้ผู้คนได้ใช้พักผ่อนหย่อนใจ สร้างโอกาสให้ผู้คนแปลกหน้าได้มารู้จักกัน จนเกิดเป็นสังคมขนาดย่อมๆ สิ่งที่สวนเคลื่อนที่เหล่านี้ได้สร้างให้กับเมืองจึงไม่ได้มีเพียงแค่ความเขียวของต้นไม้ หากแต่เป็น ‘ความมีชีวิตชีวา’ ที่ไม่อาจหาได้ง่ายๆ ตามเมืองใหญ่ทั่วไป

อ้างอิง : CMG – Parkmobiles