พลิกโฉมสนง.เก่ากลางกรุงโตเกียว เป็นแหล่งผลิตอาหารสำหรับพนักงาน

Pasona HQ Kono Designs 72


แม้มองแค่ภายนอก รูปลักษณ์ของอาคารสำนักงานใหญ่ Pasona แห่งกรุงโตเกียวหลังนี้ จะคล้ายคลึงกับอาคารสีเขียวทั่วๆ ไปที่สามารถพบได้อย่างดาษดื่นในยุคนี้ หากแต่ในความเป็นจริงแล้ว อาคารแห่งนี้มีมากกว่าแค่สวนลอยฟ้าและผนังไม้เลื้อย เพราะนอกจากพื้นที่สีเขียวภายในอาคารจะมีไว้สำหรับช่วยในด้านการประหยัดพลังงานและด้านสุนทรียภาพแล้ว ยังทำหน้าที่เป็นแหล่งผลิตอาหารให้กับพนักงานที่อยู่ภายในบริษัทด้วย

จากอาคารสำนักงานเก่าแก่สูง 9 ชั้น ที่สร้างมากว่า 50 ปี ได้ถูกพลิกโฉมขนานใหญ่ เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนเมืองใหญ่ในปัจจุบัน โดยมีบริษัท Kono Designs รับหน้าที่เป็นผู้ออกแบบปรับปรุงทั้งหมด โดยในการยกเครื่องครั้งนี้ ผู้ออกแบบได้ให้ความสำคัญกับประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อมมาเป็นลำดับแรก มีการเพิ่มผนังไม้เลื้อยบริเวณรอบอาคาร เพื่อช่วยลดความร้อนที่จะเข้ามาภายในอาคาร และสร้างบรรยากาศที่ดีให้กับการทำงาน นอกจากนี้ ผู้ออกแบบมิได้คำนึงถึงเฉพาะแค่การแก้ปัญหาที่พบในปัจจุบันเท่านั้น หากแต่ยังคิดเลยไปจนถึงการแก้ปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งได้แก่ ปัญหาทางด้านอาหาร โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ที่ไม่สามารถผลิตอาหารเองได้ ทำให้ในการปรับปรุงครั้งนี้จึงได้เพิ่มพื้นที่สำหรับผลิตอาหารขึ้นมาภายในอาคาร เพื่อเพิ่มศักยภาพการพึ่งพาตนเองทางด้านอาหาร

พื้นที่สำหรับผลิตอาหารภายในอาคาร Pasona แห่งนี้ มีทั้งพื้นที่สำหรับปลูกผักและผลไม้กว่า 200 ชนิด ทั้ง บร็อกโครี่ ผักกาดหอม มะเขือเทศ ไปจนถึงข้าว ซึ่งสามารถปลูกได้บนนาเทียมที่ใช้แสงสังเคราะห์จากหลอดไฟฟ้าแทนแสงอาทิตย์ พืชผักทั้งหมดนี้จะได้รับการปลูกและดูแลโดยพนักงาน และเมื่อผลิตได้พืชผักเหล่านี้จะกลายเป็นอาหารสำหรับพนักงาน นับเป็นตัวอย่างที่ดีของการพยายามสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร เตรียมพร้อมรับมือกับวิกฤติการทางด้านอาหารที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ทุกแห่ง

อ้างอิง : inhabitat

Comments

comments

About the Writer

avatar

Ma Lang Phoo (Jaksin Noyraiphoom)จักรสิน น้อยไร่ภูมิ หรือ 'อ.แมลงภู่' จบการศึกษาทางด้านสถาปัตย์ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และอาจารย์พิเศษในอีกหลายสถาบัน ควบคู่ไปกับศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก เป้าหมายสำคัญของชีวิตคือ การปั้นสถาปนิกรุ่นใหม่ให้กลับไปรับใช้ชนบท (https://www.facebook.com/malangphoobookclub)View all posts by Ma Lang Phoo →