ไม่มีเงิน ไม่มีที่ดิน ก็บ่ยั่น! ชาวบังคลาเทศสร้างลานชุมชนกลางน้ำได้สำเร็จ