สนามเด็กเล่นในเลบานอน สร้างเสริมจินตนาการ เติมเต็มความสุข

14 E1455625350850


15

วิกฤติการณ์ทางการเมืองในเลบานอนที่ดำเนินมาอย่างยาวนาน ได้สร้างผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อประชาชนของประเทศนี้ โดยมีประชากรนับพันครัวเรือนที่ต้องอพยพออกจากที่พักอาศัยเพื่อไปอยู่ยังสถานที่ปลอดภัย เช่น ค่ายผู้ลี้ภัย ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนจากนานาชาติ แต่โครงการสนับสนุนเหล่านี้ โดยมากมักให้ความสำคัญไปที่การสร้างที่พักอาศัยเป็นหลัก ในลักษณะการให้แบบ ‘เหมารวม’ โดยไม่ได้มีการคำนึงถึงความต้องการของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ ทำให้ความต้องการของคนบางกลุ่มไม่ได้รับการสนองได้ดีเท่าที่ควรโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน จากปัญหาดังกล่าวจึงเป็นที่มาของโครงการ ‘สนามเด็กเล่นสำหรับเด็ก’ ในเมือง Bar Elias ประเทศเลบานอน

โครงการสนามเด็กเล่นแห่งนี้ตั้งอยู่ภายในโรงเรียนเล็กๆ แห่งหนึ่ง ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างจาก The Kayany Foundation และ American University of Beirut’s Center for Civic Engagement and Community Service โดยมี CatalyticAction รับหน้าที่ออกแบบและก่อสร้างสนามเด็กเล่นแห่งนี้ โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนกลางแจ้ง คือสนามบาสเก็ตบอลขนาดเล็กและสวนหย่อม และส่วนในร่ม ซึ่งอยู่ภายในอาคารโครงสร้างไม้ขนาด 2 ชั้น ภายในได้รับการจัดให้เป็นพื้นที่สำหรับพักผ่อน ที่สำหรับเล่นปีนป่าย มุมอ่านหนังสือ และพื้นที่ให้เด็กทำกิจกรรมต่างๆ ตามอัธยาศัยของเด็ก อาคารแห่งนี้นอกจากจะช่วยให้เด็กๆ รู้สึกปลอดภัยแล้ว กิจกรรมทั้งหมดที่บรรจุอยู่ภายในยังจะช่วยสร้างเสริมพัฒนาการของเด็ก และเติมเต็มสิ่งที่เด็กๆ เหล่านี้ขาดได้เป็นอย่างดี

นอกจากสถาปนิกและทีมงานที่มีส่วนในการก่อสร้างสนามเด็กเล่นแห่งนี้แล้ว ในกระบวนการก่อสร้างยังได้เปิดโอกาสให้คนในชุมชนรวมทั้งอาสาสมัครจากนานาชาติ ได้เข้ามามีส่วนร่วม โดยทั้งหมดจะมีการทำเวิร์คช็อปร่วมกันจนเกิดผลผลิตออกมาเป็นสนามเด็กเล่นแห่งนี้ในที่สุด ซึ่งทางผู้ออกแบบนั้นตั้งใจว่า จะให้สนามเด็กเล่นแห่งนี้เป็นต้นแบบในการสร้างสถาปัตยกรรมสำหรับเด็กให้กับพื้นที่อื่นๆ โดยหวังจะนำไปขยายผลในอีกหลายแห่งทั้งในเลบานอนและในประเทศอื่นๆ ในอนาคตอันใกล้นี้

2

3

4

5

6

7

8

อ้างอิง : archdaily

Comments

comments

About the Writer

avatar

Ma Lang Phoo (Jaksin Noyraiphoom)จักรสิน น้อยไร่ภูมิ หรือ 'อ.แมลงภู่' จบการศึกษาทางด้านสถาปัตย์ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และอาจารย์พิเศษในอีกหลายสถาบัน ควบคู่ไปกับศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก เป้าหมายสำคัญของชีวิตคือ การปั้นสถาปนิกรุ่นใหม่ให้กลับไปรับใช้ชนบท (https://www.facebook.com/malangphoobookclub)View all posts by Ma Lang Phoo →

Comments

comments

Powered by Facebook Comments