เมืองท่าโบราณเมืองปอร์โต้ มรดกอันล้ำค่าแห่งโปรตุเกส

15


Untitled-1

ประมาณช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 1500 จักรวรรดิโปรตุเกส ถือเป็นมหาอำนาจด้านการเดินเรือของโลก และดำรงสถานะนั้นมากว่า 500 ปี แม้ในทุกวันนี้บทบาทด้านการเป็นผู้นำการค้าทางเรือของโปรตุเกสจะถูกลดความสำคัญลง อันเนื่องมาจากการคมนาคมรูปแบบใหม่ที่พัฒนาขึ้น แต่ร่องรอยของความเป็นมหาอำนาจด้านการเดินเรือของอาณาจักรแห่งนี้ยังปรากฏให้เห็นได้ตามเมืองท่าสำคัญต่างๆ ทางริมฝั่งตะวันตกของคาบสมุทรไอบีเรีย และหนึ่งในเมืองท่าสำคัญที่มีบทบาททางด้านการค้ามาตั้งแต่ในอดีตคือ เมืองปอร์โต้

ปอร์โต้ คือเมืองที่ใหญ่อันดับสองของประเทศโปรตุเกส (รองจากกรุงลิสบอน) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ จากความสำคัญด้านประวัติศาสตร์ในการเป็นเมืองท่าศูนย์กลางการค้าที่เก่าแก่ของยุโรปและของโลก และด้วยความที่เป็นเมืองท่าเก่าแก่ เป็นตลาดค้าขายมาตั้งแต่สองสามร้อยปีก่อน และมรดกวัฒนธรรมอันทรงคุณค่ามากมาย จึงทำให้เมืองปอร์โต้มีการพัฒนาพื้นที่ริมน้ำ เพื่อส่งเสริมบทบาทในการเป็นเมืองท่าที่สำคัญ โดยเมืองเก่าแห่งนี้ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโดรู (Duoro) ซึ่งผ่ากลางเมืองในทำให้เมืองถูกแบ่งออกเป็น 2 ฝั่ง โดยมีบริเวณเมืองเก่าอยู่ทางฝั่งแม่น้ำด้านทิศเหนือ และเมืองสมัยใหม่อยู่ทางด้านทิศใต้ โดยทั้งสองฝั่งเชื่อมกันด้วยสะพาน ดอม หลุยส์ที่ 1 (Dom Luis I Bridge) ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง

การจัดการพื้นที่ริมน้ำของปอร์โต้จะเน้นที่การดึงบรรยากาศเก่าดั้งเดิมของเมืองท่าโบราณมาใช้ โดยย่านริมน้ำในเขตเมืองเก่าจะได้รับการพัฒนาให้เป็นร้านอาหารและแหล่งท่องเที่ยว ทั้งยังคงรักษาเอกลักษณ์ของรูปแบบสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเอาไว้ และมีการดัดแปลงให้ร่วมสมัยบ้างแต่ไม่มากจนเกินไป ทำให้ภาพรวมของเมืองแห่งนี้ยังสามารถคงเอกลักษณ์ของย่านเก่าเอาไว้ได้ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ย่านเก่าของเมืองปอร์โต้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ.1996 กลายเป็นอีกหนึ่งเมืองที่มีพื้นที่ริมน้ำอันมีเสน่ห์

2

3

4

5

8

10

11

9

7

อ้างอิง : Layover GuideVisit PortugalPortuguese American JournalPortugal Travel Advisor

Comments

comments

About the Writer

avatar

Ma Lang Phoo (Jaksin Noyraiphoom)จักรสิน น้อยไร่ภูมิ หรือ 'อ.แมลงภู่' จบการศึกษาทางด้านสถาปัตย์ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และอาจารย์พิเศษในอีกหลายสถาบัน ควบคู่ไปกับศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก เป้าหมายสำคัญของชีวิตคือ การปั้นสถาปนิกรุ่นใหม่ให้กลับไปรับใช้ชนบท (https://www.facebook.com/malangphoobookclub)View all posts by Ma Lang Phoo →

Comments

comments

Powered by Facebook Comments