บ้านอิฐดินในศรีลังกา ดีไซน์ตอบรับวิถีมุสลิม สู้สึนามิด้วยพลังถิ่นที่