ตึกเก่า+จินตนาการใหม่ เป็นโรงเรียนที่อยากไป แบบไม่มีวันหยุด