โรงครัวสายรุ้ง นำความสดใสสู่เด็กน้อยกลางทะเลทรายในเปรู

1 E1453970134812


3

บนพื้นที่แห้งแล้งทางแถบชายฝั่งตะวันตกของประเทศเปรูที่เรียกว่า ‘ปาชากุตี’ (Pachacuti) ครั้งหนึ่งบริเวณนี้เคยเป็นแหล่งอารยธรรมที่สำคัญของโลก คืออารยธรรมของชาวอินคาซึ่งเจริญรุ่งเรืองในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 1400 แต่ในปัจจุบันพื้นที่บริเวณนี้ได้กลายเป็นพื้นที่ที่ด้อยพัฒนา กลายเป็นแหล่งเสื่อมโทรมและชุมชนแออัด เป็นที่อยู่ของชาวพื้นเมืองซึ่งมีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดีนัก หลายภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนของเปรูจึงพยายามที่จะเข้ามาพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ หลายชิ้นงานใช้สถาปัตยกรรมเป็นตัวนำ และโครงการโรงครัวแห่งนี้ ถือเป็นอีกโครงการสำคัญที่เกิดขึ้น

โรงครัวแห่งนี้ได้รับการออกแบบโดย 51-1 Arquitectos บริษัทสถาปนิกสัญชาติเปรู โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้โรงครัวขนาดย่อมแห่งนี้เป็นศูนย์กลางในการผลิตอาหารให้กับเด็กๆ อายุ 3-5 ปี ที่อยู่ในบริเวณนี้ นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่สำหรับเรียนรู้เกี่ยวกับการเพาะปลูกพืชชนิดต่างๆ และทำอาหารร่วมกับครูและผู้ปกครอง ตัวอาคารตั้งอยู่บริเวณเนินเขากลางแหล่งชุมชน ภายในอาคารมีการแบ่งพื้นที่อย่างเป็นสัดส่วน มีทั้งพื้นที่สำหรับทำอาหาร พื้นที่สำหรับเตรียมอาหาร ระเบียงภายนอกอาคาร และพื้นที่ปลูกพืชผัก ทั้งในอาคารและพื้นที่โดยรอบ โดยใช้ระบบแบบพิเศษซึ่งออกแบบมาสำหรับปลูกพืชในพื้นที่แห้งแล้งอย่างเช่นทะเลทราย

วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารนั้น ล้วนเป็นวัสดุที่หาได้ง่ายและราคาถูก โครงสร้างหลักเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อความคงทนแข็งแรง ผนังและฝ้าภายในกรุด้วยไม้อัดซึ่งมีความเป็นฉนวน ช่วยป้องกันความร้อนจากแสงแดดภายนอก มีการเจาะช่องเปิดเพื่อให้แสงสว่างจากภายนอกเข้ามายังภายในได้ ส่วนที่โดดเด่นที่สุดของอาคารคือ ผนังภายนอกซึ่งกรุด้วยแผ่นโลหะสังกะสี ที่ทาเป็นสีรุ้งช่วยสร้างให้เกิดบรรยากาศที่สดใส สร้างความเจริญหูเจริญตาให้กับพื้นที่ในบริเวณนี้ ที่แต่เดิมเต็มไปด้วยความเสื่อมโทรม โรงครัวหลังเล็กๆ หลังนี้ จึงเปรียบได้กับสายรุ้ง ที่นำความสดใสมาสู่พื้นที่ในบริเวณนี้

2

3

4

5

6

7DETALLE COCINA PACHACUTEC

อ้างอิง : archdaily51-1

Comments

comments

About the Writer

avatar

Ma Lang Phoo (Jaksin Noyraiphoom)จักรสิน น้อยไร่ภูมิ หรือ 'อ.แมลงภู่' จบการศึกษาทางด้านสถาปัตย์ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และอาจารย์พิเศษในอีกหลายสถาบัน ควบคู่ไปกับศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก เป้าหมายสำคัญของชีวิตคือ การปั้นสถาปนิกรุ่นใหม่ให้กลับไปรับใช้ชนบท (https://www.facebook.com/malangphoobookclub)View all posts by Ma Lang Phoo →

Comments

comments

Powered by Facebook Comments