เมื่อกลุ่มสถาปนิกรุ่นใหม่จากเบอร์ลิน ชวน ‘คบเด็กสร้างบ้านรีไซเคิล’