ศูนย์ชุมชนในชนบทศรีลังกา…ความหวังหลังสงคราม

31

ศรีลังกา เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ต้องประสบกับภาวะสงครามกลางเมืองที่กินเวลายาวนานหลายทศวรรษ นำมาซึ่งความเดือดร้อนของผู้คนเป็นจำนวนมาก จนกระทั่งในปี พ.ศ.2552 เมื่อสงครามที่กินเวลามาอย่างยาวนานร่วม 3 ทศวรรษได้สิ้นสุดลง นำมาซึ่งการฟื้นฟูประเทศในหลากหลายด้าน ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการพัฒนาท้องถิ่นที่ขาดแคลน เพื่อยกคุณภาพชีวิตของผู้คนที่เคยเดือนร้อนเพราะภัยสงคราม

และศูนย์ชุมชนในเมืองแอมเบพัสซา (Ambepussa) ก็ถือเป็นอีกหนึ่งผลผลิตจากความพยายามดังกล่าว
ศูนย์ชุมชนซึ่งสร้างขึ้นหลังสงครามกลางเมืองแห่งนี้ สร้างขึ้นในเมืองแอมเบพัสซา (Ambepussa) เมืองเล็กๆ ในชนบททางตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงโคลัมโบ โดยถือเป็นผลผลิตจากการเวิร์คช็อป Robust Architecture Workshop สร้างโดยบรรดาเยาวชนผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการฝึกฝนทักษะการก่อสร้าง ภายในโครงการประกอบไปด้วยพื้นที่สำหรับทำกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งห้องสมุด พื้นที่กิจกรรมต่างๆ รวมทั้งพื้นที่สำหรับชุมชุมชน โดยอาคารทั้งหมดตั้งอยู่บนพื้นที่เนินเขา ซึ่งจะลดหลั่นกันไปตามแนวเนินเขา วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารเป็นการผสมผสานวัสดุสมัยใหม่ เช่น โครงสร้างเหล็ก และกระจก เข้ากับวัสดุธรรมชาติอย่าง ไม้ หิน และผนังดินอัด ตัวอาคารสร้างโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม อาคารบางส่วนมีการยกพื้นสูง เพื่อให้กระทบต่อพื้นที่ธรรมชาติน้อยที่สุด ตัวอาคารมีขนาดเล็กและกระจายอยู่ตามภูมิประเทศโดยหลีกเลี่ยงการตัดต้นไม้และทำลายสภาพทางธรรมชาติดั้งเดิม

ศูนย์ชุมชนแห่งนี้จะทำหน้าที่เป็นแหล่งศูนย์รวมของผู้คนในละแวกนี้ และเป็นความหวังใหม่ในการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้คน หลังจากที่ต้องเดือดร้อนจากผลกระทบจากสงครามกลางเมืองมาอย่างยาวนาน

1

2

3

4

5

6

7

8

อ้างอิง: Lafarge Holcim Foundation