‘Ruca’ ที่พักอาศัยต้นแบบ ยกระดับคุณภาพชีวิตชาวพื้นเมืองในชิลี

5297f6e0e8e44e5c500000aa Ruca Dwellings Undurraga Dev S Arquitectos 031 E1389966822128


จากปัญหาทางด้านที่อยู่อาศัยและบริการพื้นฐานของประเทศชิลีที่ยังกระจายได้ไม่ทั่วถึง โดยเฉพาะในกลุ่มคนชายขอบเช่น ชนพื้นเมือง ทำให้ Undurraga Devés Arquitectos บริษัทสถาปนิกสัญชาติชิลี กระทรวงเคหะการของชิลี และกลุ่ม NGO ได้ร่วมมือกันสร้างชุมชน Ruca ขึ้น เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยสำหรับชาวมาปูเช่ (Mapuche) ซึ่งเป็นชนพื้นเมืองของอเมริกาใต้ ที่ก่อนหน้านี้เป็นเสมือนกลุ่มคนที่ถูกลืม ไม่ได้รับบริการจากทางภาครัฐอย่างดีเท่าที่ควร

โครงการชุมชนพักอาศัยแห่งนี้ ตั้งอยู่บริเวณย่าน Huechuraba ทางตอนเหนือของกรุงซานติเอโก เมืองหลวงซึ่งเป็นศูนย์กลางความเจริญของประเทศ ภายในชุมชน Ruca ประกอบด้วยบ้านพักอาศัยจำนวน 25 หลัง ทุกหลังถูกก่อสร้างด้วยรูปทรงที่เรียบง่าย ภายในแบ่งพื้นที่ใช้สอยเป็น 2 ชั้น รวมแล้วประมาณ 656 ตารางฟุต พื้นที่ใช้งานพื้นฐานของบ้านพักอาศัยมาตรฐานทั้ง ส่วนพักผ่อน ห้องครัว ห้องน้ำ และห้องนอน ถูกบรรจุอยู่อย่างครบครัน บ้านทุกหน่วยจะสร้างอยู่ภายในรูปทรงสี่เหลี่ยม ซึ่งสามารถก่อสร้างได้ง่ายและประหยัดวัสดุ วัสดุก่อสร้างส่วนใหญ่ล้วนเป็นวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นและมีราคาถูก ทั้งผนังคอนกรีต ผนังอิฐ และโครงสร้างไม้ขนาดใหญ่สำหรับค้ำยัน บริเวณผนังด้านหน้าซึ่งเป็นด้านทิศตะวันออกได้ถูกออกแบบให้เป็นผนังม่านไม้ไผ่ที่นำมาวางเรียงกันในแนวนอนคล้ายกับบ้านแบบดั้งเดิมของชาวพื้นเมือง ช่วยให้ความรู้สึกไม่ทึบจนเกินไป ผู้ที่อยู่ภายในยังสามารถสัมผัสอากาศและแสงจากภายนอกได้

ในขั้นตอนการออกแบบและก่อสร้าง สถาปนิกได้ทำงานร่วมกับชาวมาปูเช่ในทุกขั้นตอน และนำความต้องการที่ได้มาทำการออกแบบ เพื่อให้มั่นใจว่าสถาปัตยกรรมที่ได้จะสามารถสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างแท้จริง และไม่ใช่สิ่งแปลกปลอมที่ผู้ใช้งานไม่คุ้นเคย ถือเป็นการสนองความต้องการขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยผสานความต้องการของผู้ใช้งานให้เข้ากับวิถีชีวิตสมัยใหม่ได้อย่างลงตัว

อ้างอิง : archdaily

Comments

comments

About the Writer

avatar

Ma Lang Phoo (Jaksin Noyraiphoom)จักรสิน น้อยไร่ภูมิ หรือ 'อ.แมลงภู่' จบการศึกษาทางด้านสถาปัตย์ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และอาจารย์พิเศษในอีกหลายสถาบัน ควบคู่ไปกับศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก เป้าหมายสำคัญของชีวิตคือ การปั้นสถาปนิกรุ่นใหม่ให้กลับไปรับใช้ชนบท (https://www.facebook.com/malangphoobookclub)View all posts by Ma Lang Phoo →

Comments

comments

Powered by Facebook Comments