ร.ร.ประถมในอังกฤษ ดีไซน์สวย เสริมสร้างการเรียนรู้ ประหยัดพลังงาน

Dezeen Sandal Magna School By Sarah Wigglesworth Architects 08 E1402374173163


โรงเรียนคือสถาปัตยกรรมที่จำเป็นของสังคมที่ต้องการพัฒนาคนให้เป็นทรัพยากรของสังคมนั้น เพราะว่านอกจากสถาปัตยกรรมขั้นพื้นฐานอย่างที่อยู่อาศัย โรงพยาบาลแล้วนั้น การเติมอาหารให้อิ่มเพื่อยังชีพ โรงเรียนเองก็เป็นที่เติมอาหารให้กับวิญญาณของเด็กที่กำลังเติบโตมารับใช้สังคมเช่นกัน หากคำกล่าวนี้ไม่เกินเลยไปคงสามารถยกตัวอย่างของโรงเรียนขนาดเล็กที่เมืองเวคฟิลด์ เกาะอังกฤษ ในชื่อว่า โรงเรียนประถมชุมชนแซนดอล แมกนา (The Sandal Magna Community Primary School)

โรงเรียนนี้ออกแบบโดยสถาปนิกสาวใหญ่ชาวอังกฤษ ซาร่า วิกเกิลเวิร์ธ โปรแกรมของโรงเรียนออกแบบไว้เพื่อรองรับนักเรียนอายุระหว่าง 5-11 ขวบ สถาปนิกใช้วีการออกแบบโดยเสนอถึงแนวคิดว่า ‘การศึกษาที่ดี เริ่มจากการใช้พื้นที่เพื่อการเรียนรู้ที่ดี’ การสร้างพื้นที่จึงเริ่มต้นด้วยการวางผังให้เกิดถนนของชุมชนโรงเรียน ถนนคือลานผสมกับทางสัญจรหลักในโรงเรียน และจากการออกแบบให้ถนนมีความโดดเด่นเพื่อรองรับกิจกรรมนี้ ตัวอาคารจึงกระจายไปในแนวราบ ทำให้เอื้อต่อการเกิดปฏิสัมพันธ์ของเหล่าเด็กในโรงเรียนนี้

นอกจากประเด็นเรื่องการใช้พื้นที่ที่ดีแล้ว การเป็นตัวอย่างให้กับเด็กในเรื่องการใช้พลังงานต่ำก็สำคัญต่อโรงเรียนนี้เช่นกัน สถาปนิกได้ออกแบบให้โรงเรียนนี้ใช้พลังงานน้อย ลดการปล่อยคาร์บอน ภายในห้องเรียนออกแบบให้มีช่องแสงด้านบนที่รับแสงเหนือเพื่อลดการใช้ไฟประดิษฐ์ หรือไม่ว่าจะเป็นการใช้หลังคาลอนใสที่ดัดแปลงเป็นผนังเพื่อดึงแสงเข้ามาอีกด้วย นอกจากนี้ยังมากไปด้วยแผงผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์สำหรับใช้ในโรงเรียนอีกด้วย

บางครั้งเรื่องดีๆ ก็เริ่มต้นด้วยความเรียบง่าย อย่างเริ่มปลูกฝังจากเด็กก่อนที่เขาจะเป็นผู้ใหญ่เท่านั้นเอง

อ้างอิง: Sarah Wigglesworth Architects, dezeen 

 

Comments

comments

About the Writer

avatar

xaroj (Xaroj Phrawong)สาโรช พระวงค์ / ‘ลูกโคราช หลานย่าโม โตที่ราบสูง’ /ริแรกเริ่มเรียนสถาปัตย์จากมหา'ลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน /จับรถมาหมอชิตเพื่อเรียนต่อปริญญาที่มหา'ลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี/ ทำงานเป็นสถาปนิกบริษัทได้นานปีเลยลาออก พบตัวเองอยู่ถนนหน้าพระลานเพื่อเรียนวิชาแนวความคิด ณ สถาปัตย์ มหา'ลัยศิลปากร ปัจจุบันทำงานเป็น ‘อาจารย์แขก’ ของนักศึกษาคณะสถาปัตย์ มหา'ลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี/ลามาเรียนต่อ ณ Kyoto Institute of Technology เมืองเคียวโตะ /นอกจากทำงานอาจารย์และสถาปนิก ด้วยความหลงใหลในสวนอักษร จึงริเป็นนักเขียนให้กับนิตยสารและเว็บไซต์/View all posts by xaroj →

Comments

comments

Powered by Facebook Comments