ร.ร.ประถมในอังกฤษ ดีไซน์สวย เสริมสร้างการเรียนรู้ ประหยัดพลังงาน

โรงเรียนคือสถาปัตยกรรมที่จำเป็นของสังคมที่ต้องการพัฒนาคนให้เป็นทรัพยากรของสังคมนั้น เพราะว่านอกจากสถาปัตยกรรมขั้นพื้นฐานอย่างที่อยู่อาศัย โรงพยาบาลแล้วนั้น การเติมอาหารให้อิ่มเพื่อยังชีพ โรงเรียนเองก็เป็นที่เติมอาหารให้กับวิญญาณของเด็กที่กำลังเติบโตมารับใช้สังคมเช่นกัน หากคำกล่าวนี้ไม่เกินเลยไปคงสามารถยกตัวอย่างของโรงเรียนขนาดเล็กที่เมืองเวคฟิลด์ เกาะอังกฤษ ในชื่อว่า โรงเรียนประถมชุมชนแซนดอล แมกนา (The Sandal Magna Community Primary School)

โรงเรียนนี้ออกแบบโดยสถาปนิกสาวใหญ่ชาวอังกฤษ ซาร่า วิกเกิลเวิร์ธ โปรแกรมของโรงเรียนออกแบบไว้เพื่อรองรับนักเรียนอายุระหว่าง 5-11 ขวบ สถาปนิกใช้วีการออกแบบโดยเสนอถึงแนวคิดว่า ‘การศึกษาที่ดี เริ่มจากการใช้พื้นที่เพื่อการเรียนรู้ที่ดี’ การสร้างพื้นที่จึงเริ่มต้นด้วยการวางผังให้เกิดถนนของชุมชนโรงเรียน ถนนคือลานผสมกับทางสัญจรหลักในโรงเรียน และจากการออกแบบให้ถนนมีความโดดเด่นเพื่อรองรับกิจกรรมนี้ ตัวอาคารจึงกระจายไปในแนวราบ ทำให้เอื้อต่อการเกิดปฏิสัมพันธ์ของเหล่าเด็กในโรงเรียนนี้

นอกจากประเด็นเรื่องการใช้พื้นที่ที่ดีแล้ว การเป็นตัวอย่างให้กับเด็กในเรื่องการใช้พลังงานต่ำก็สำคัญต่อโรงเรียนนี้เช่นกัน สถาปนิกได้ออกแบบให้โรงเรียนนี้ใช้พลังงานน้อย ลดการปล่อยคาร์บอน ภายในห้องเรียนออกแบบให้มีช่องแสงด้านบนที่รับแสงเหนือเพื่อลดการใช้ไฟประดิษฐ์ หรือไม่ว่าจะเป็นการใช้หลังคาลอนใสที่ดัดแปลงเป็นผนังเพื่อดึงแสงเข้ามาอีกด้วย นอกจากนี้ยังมากไปด้วยแผงผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์สำหรับใช้ในโรงเรียนอีกด้วย

บางครั้งเรื่องดีๆ ก็เริ่มต้นด้วยความเรียบง่าย อย่างเริ่มปลูกฝังจากเด็กก่อนที่เขาจะเป็นผู้ใหญ่เท่านั้นเอง

อ้างอิง: Sarah Wigglesworth Architects, dezeen