‘Savonnerie Heymans’ อพาร์ทเม้นท์สุดหรู บนพื้นที่โรงงานเก่า

6


Untitled-5-Recovered-Recovered

เพื่อรองรับการขยายตัวขึ้นของประชากรในเขตเมืองที่นับวันจะยิ่งเพิ่มขึ้น บริษัทสถาปนิก MDW Architecture จึงได้ออกแบบ Savonnerie Heymans โครงการอพาร์ทเม้นท์สุดหรูขึ้น ณ บริเวณใจกลางกรุงบรัสเซล ประเทศเบลเยี่ยม ซึ่งความพิเศษของโครงการอพาร์ทเม้นท์แห่งนี้อยู่ที่ ตัวโครงการนั้นไม่ได้ถูกสร้างบนที่ดินเปล่า เนื่องจากอยู่บริเวณใจกลางเมือง จึงหาที่ดินเปล่าขนาดใหญ่ได้ยากมาก โครงการนี้จึงเลือกที่จะใช้ที่ดินของโรงงานอุตสาหกรรมเดิม มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์

ผู้อออกแบบได้นำหน่วยพักอาศัยทั้งหมด 42 หน่วย มาบรรจุไว้ภายในพื้นที่ของโรงงานเดิม โดยแบ่งหน่วยพักอาศัยต่างๆ ออกเป็นหลายประเภท แยกตามการใช้งาน ทั้งแบบสตูดิโอ แบบอพาร์ทเม้นท์ 1 ถึง 6 ห้องนอน แบบลอฟท์ แบบดูเพล็กซ์ และ แบบ maisonette ภายในโครงการแห่งนี้จึงเต็มไปด้วยผู้คนที่หลากหลายจนคล้ายกับเป็นชุมชนขนาดย่อมๆ มีการแทรกพื้นที่สีเขียวและพื้นที่กิจกรรมไว้ระหว่างอาคาร เพื่อให้ผู้พักอาศัยได้มาใช้ประโยชน์ร่วมกัน

เอกลักษณ์สำคัญอีกอย่างในการวางผังและจัดสรรการใช้ประโยชน์พื้นที่คือ มีการเก็บรักษาโครงสร้างบางส่วนของโรงงานอุตสาหกรรมเดิมไว้ และปรับเปลี่ยนการใช้งานให้เข้ากับส่วนที่ออกแบบใหม่ ปล่องควันขนาดใหญ่ของโรงงานเดิมได้ถูกเก็บรักษาไว้โดยออกแบบอาคารล้อม ตัวปล่องถูกปรับให้ใช้สำหรับเป็นช่องระบายอากาศของที่จอดรถซึ่งอยู่ใต้ดิน หรือในส่วนของตัวอาคารโรงงานเก่าซึ่งได้ถูกรื้อออกและเปิดเป็นพื้นที่โล่งสำหรับเป็นพื้นที่พักผ่อนและกิจกรรม โดยเหลือโครงสร้างเอาไว้บางส่วนสำหรับให้เด็กๆ ได้ปีนป่ายเล่น

นอกจากนี้ในทุกหน่วยพักอาศัยยังคำนึงถึงการใช้พลังงานอย่างประหยัด ผนังซึ่งเป็นฉนวนอย่างดี ช่วยลดปริมาณความร้อนที่จะเข้ามา ช่วยให้ภายในมีความรู้สึกน่าสบาย จึงลดการใช้พลังงานในการปรับอากาศลงได้ มีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการทำน้ำร้อน และยังมีระบบเก็บกักน้ำฝนสำหรับมาใช้ในการทำสวนภายในโครงการ Savonnerie Heymans จึงเป็นตัวอย่างที่ดีของชุมชนสมัยใหม่ที่เน้นการใช้ทรัพยากรที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด

6

1

2

4

5

7

8

9

10

อ้างอิง : archdailymdw-architecture

Comments

comments

About the Writer

avatar

Ma Lang Phoo (Jaksin Noyraiphoom)จักรสิน น้อยไร่ภูมิ หรือ 'อ.แมลงภู่' จบการศึกษาทางด้านสถาปัตย์ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และอาจารย์พิเศษในอีกหลายสถาบัน ควบคู่ไปกับศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก เป้าหมายสำคัญของชีวิตคือ การปั้นสถาปนิกรุ่นใหม่ให้กลับไปรับใช้ชนบท (https://www.facebook.com/malangphoobookclub)View all posts by Ma Lang Phoo →

Comments

comments

Powered by Facebook Comments