‘the REAL estate’ เปลี่ยนพื้นที่อโคจรให้เป็นอสังหาฯ เพื่อส่วนรวม

เมื่อพูดถึงคำว่า Real Estate หลายคนอาจนึกถึงโครงการที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่พักอาศัย เพื่อการลงทุนทั่วไป แต่แท้จริงยังมีโครงการหนึ่งในอิสราเอลที่ดึงเอาความหมายที่ถูกซ่อนอยู่ของ การเป็นอสังหาริมทรัพย์ออกมาได้ชัดเจนตรงไปตรงมา และใช้ชื่อโครงการว่า the REAL estate

โครงการ the REAL estate อยู่ในพื้นที่ของหมู่บ้านพักอาศัยแห่งหนึ่งในเมือง Bat-Yam เป็นโครงการที่มีสถาปนิกจากบริษัท AL/Arch มารับหน้าที่พัฒนาเปลี่ยนแปลงบริเวณพื้นที่โล่ง (ซอยตัน) ที่ติดกับกำแพงสูงชันเพื่อกันเสียงของทางด่วน ซึ่งเดิมเคยเป็นที่ทิ้งขยะและแหล่งมั่วสุมยาเสพติด ฯลฯ ให้กลายเป็นพื้นที่สาธาณะของคนในชุมชนแทน โดยกิจกรรมต่างๆ ได้ถูกออกแบบและจัดวางลงในพื้นที่ที่กำหนดไว้ ใช้วัสดุที่เป็นผ้าห่อพื้นกับกำแพงของทางด่วนเข้าด้วยกัน เพื่อให้มีการใช้พื้นที่ได้อย่างหลากหลาย ทั้งยังมีการเจาะช่องต่างๆ เพื่อแบ่งขอบเขตในแต่ละส่วนไว้ด้วยรูปทรง free form ให้คนในชุมชนได้ใช้ประโยชน์เป็นที่นั่งเล่น หรือทำกิจกรรมต่างๆ นอกจากนี้ผู้ออกแบบยังใส่อารมณ์ขันหยอกล้อกับทางเข้าของโครงการ the REAL estate ด้วยกำแพงไม้ที่มีความสูงเทียบเท่ากำแพงกันเสียงของทางด่วน พร้อมอักษรเชิญชวนสีชมพูนีออนตัวใหญ่

ถือว่าเป็นโครงการดีๆ อีกหนึ่งโครงการที่ประสบความสำเร็จ จากการเปลี่ยนแหล่งเสื่อมโทรมในชุมชนให้กลายเป็นสินทรัพย์ส่วนรวมที่มีคุณค่าสำหรับชุมชนจริงๆ

อ้างอิง: ArchDaily