Towada Community Plaza: ศูนย์ชุมชนเพื่อพัฒนาการของเด็กและเยาวชน

3

การสร้างสถาปัตยกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนถือเป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถของสถาปนิกมาทุกยุคสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันที่เด็กและเยาวชนได้ถูกให้ความสำคัญมากขึ้น สถาปัตยกรรมเพื่อสร้างเสริมพัฒนาการของเด็กและเยาวชน จึงได้รับการให้ความสำคัญด้วยเช่นกัน ทำให้ในปัจจุบันมีโครงการประเภท ‘ศูนย์เยาวชน’ เกิดขึ้นมากมายหลายแห่งทั่วโลก และหนึ่งในนั้นคือ Towada Community Plaza

อาคารศูนย์ชุมชนแห่งนี้ตั้งอยู่ในเมืองโทวาดะ (Towada) จังหวัดอาโอโมริ (Aomori) ประเทศญี่ปุ่น ได้รับการออกแบบโดย Kengo Kuma & Associates บริษัทสถาปนิกชั้นแนวหน้าของญี่ปุ่น วัตถุประสงค์เบื้องต้นในการสร้างอาคารหลังนี้คือ เพื่อเป็นแหล่งรวมกิจกรรมสำหรับเยาวชนภายในเมืองแห่งนี้ เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการที่ดีให้กับเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ ผู้ออกแบบได้กำหนดให้อาคารมีพื้นที่ใช้งานที่หลากหลาย ภายในบรรจุด้วยกิจกรรมต่างๆ ทั้งห้องแสดงนิทรรศการ ห้องอเนกประสงค์ เนอสเซอรี่ และห้องสำหรับเล่น ซึ่งได้รับการออกแบบให้มีพื้นที่เป็นเนินสำหรับให้เด็กได้เล่นปีนป่ายได้ คล้ายกับเล่นอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ภายในได้รับการออกแบบอย่างเรียบง่าย โดยวางผังให้มีเหลี่ยมมุมน้อยเพื่อลดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับเด็ก รวมทั้งผนังส่วนใหญ่ยังเป็นกระจกเพื่อให้สามารถสอดส่องดูแลเด็กได้อย่างทั่วถึง มีการใช้ไม้สนญี่ปุ่นเพื่อสร้างให้เกิดความเป็นธรรมชาติ ทั้งในส่วนของพื้นภายใน ผนังภายใน และผนังภายนอก ที่มีลักษณะเป็นซี่ระแนงแนวตั้ง ช่วยกรองแสงจากภายนอก และสร้างความเป็นส่วนตัว

นอกจากนี้วัสดุอื่นๆ ล้วนเป็นวัสดุที่มีราคาไม่แพง อาคารหลังนี้จึงถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดี ของสถาปัตยกรรมที่ให้ความสำคัญกับทั้งมิติทางด้านเศรษฐกิจและมิติทางด้านสังคมไปพร้อมๆ กัน

1

2

3

4

6

8

9

10

อ้างอิง : archdailykkaa