ม.ปิโตรนาส มหาวิทยาลัยสีเขียว แหล่งเรียนรู้ท่ามกลางธรรมชาติ

Petronas University Fosters07 Nigelyoung 102


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีปิโตรนาส (University of Technology Petronas) สร้างขึ้น ภายใต้การสนับสนุนของบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ของประเทศอย่าง บริษัท Petronas โดยตั้งอยู่ ณ เมือง Bandar Seri Iskandar ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ไปทางเหนือประมาณ 300 กิโลเมตร โดยตั้งเป้าให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของภูมิภาค ในการผลิตนักศึกษาที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งได้บริษัทสถาปนิกระดับโลกอย่าง Foster + Partners ร่วมกับบริษัทสถาปนิกท้องถิ่นอย่าง GDP Architects มาร่วมกันสร้างมหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา

อาคารทั้งหมดถูกออกแบบให้แทรกตัวอยู่ระหว่างแนวโค้งของเนินเขาท่ามกลางพืชพรรณไม้เขตร้อนนานาชนิด จากแนวคิดที่จะให้ตัวอาคารรบกวนพื้นที่ธรรมชาติดั้งเดิมให้น้อยที่สุด ทำให้เกิดผังรูปทรงโค้งคล้ายดาวห้าแฉกเว้าโค้งเพื่อหลบเนินเขา ซึ่งบริเวณส่วนโค้งนี้เองจะถูกใช้เป็นทางสัญจรหลักที่จะถูกปกคลุมด้วยหลังคาขนาดใหญ่ซึ่งมีหน้าที่หลักคือ กันแดดและกันฝน เนื่องจากที่ตั้งมีสภาพภูมิอากาศแบบร้อนชื้นฝนตกชุกที่ในฤดูร้อนจะมีแดดจัดและฝนตกหนังในฤดูมรสุม ช่วยให้ผู้ที่สัญจรไปมาสามารถใช้งานได้ทั้งในยามฝนตกและแดดออก โดยสามารถใช้ทางเดินนี้เพื่อไปยังทุกส่วนของมหาวิทยาลัยได้โดยใช้เวลาไม่เกิน 10 นาที ผนวกกับบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติที่รายล้อมโดยรอบ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เกิดการเดินแทนการใช้รถยนต์

โครงสร้างของอาคารเรียนจะใช้โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นหลัก นอกนั้นส่วนหลังคาทางสัญจรหลักที่มีลักษณะคล้ายร่มจะใช้โครงสร้างที่เป็นเหล็ก การตกแต่งผิวอาคารจะใช้กระจกและวัสดุตกแต่งผิวที่ทันสมัย นอกจากนี้ยังคำนึงถึงการนำวิธีระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติและแสงสว่างธรรมชาติมาใช้ในอาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีปิโตรนาส จึงถือเป็นตัวอย่างที่ดีของสถาปัตยกรรมยุคใหม่ที่สามารถนำธรรมชาติและเงื่อนไขทางสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ เข้ามาผสมผสานกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้อย่างลงตัว

อ้างอิง : e-architectopenbuildings

Comments

comments

About the Writer

avatar

Ma Lang Phoo (Jaksin Noyraiphoom)จักรสิน น้อยไร่ภูมิ หรือ 'อ.แมลงภู่' จบการศึกษาทางด้านสถาปัตย์ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และอาจารย์พิเศษในอีกหลายสถาบัน ควบคู่ไปกับศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก เป้าหมายสำคัญของชีวิตคือ การปั้นสถาปนิกรุ่นใหม่ให้กลับไปรับใช้ชนบท (https://www.facebook.com/malangphoobookclub)View all posts by Ma Lang Phoo →

Comments

comments

Powered by Facebook Comments