Urban Farm Unit: ฟาร์มน้อยในเมืองใหญ่แหล่งอาหารใหม่ของคนเมือง

Urbanfarmunit01


ในปัจจุบันสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดจากภัยพิบัติต่างๆ ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ทำให้ผลผลิต และการขนส่ง ทางการเกษตรสำหรับวัตถุดิบที่จะนำมาทำอาหารนั้นเข้ามาสู่ผู้บริโภคใยเมืองได้อย่างจำกัด ทำให้บรรดาเมืองหลวงทั่วโลกเริ่มตระหนักกับการผลิตอาหารสำหรับประชากรภายในเมืองของตนมากขึ้น  แต่ข้อจำกัดของพื้นที่ที่จะทำการเพาะปลูกมีเหลืออยู่น้อยนิด แถมราคาแพงอีกต่างหาก นอกจากนี้มลภาวะที่เป็นอุปสรรคสำคัญของการทำการเกษตรในเมือง ยังเป็นโจทย์ที่ชาวเมืองต้องแก้ไขให้เหมาะสมและลงตัวกับชีวิตความเป็นอยู่ของตน เพื่อให้ผลิตอาหารได้เองเพียงพอในยามคับขัน

Damien Chivialle เป็นหนึ่งในผู้ที่ค้นหาคำตอบของสมการข้างต้นนี้ เขาได้สร้างสรรค์ผลงานการออกแบบสำหรับการทำการเกษตรในเมือง ที่ใช้ชื่อว่า Urban Farm Units หรือ UFU ซึ่งเป็นการผสมผสานเทคโนโลยี อย่าง Hydroponics (การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน) และ Aquaponic (การใช้น้ำจากการเลี้ยงสัตว์น้ำมาปลูกพืช) มารวมเข้ากับโครงสร้างของตู้คอนเทนเนอร์ที่มีเรือนกระจกสำหรับเพาะปลูกอยู่ด้านบน ด้วยระบบนี้จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาพื้นที่ที่จำกัดของเมือง และสามารถเคลื่อนย้ายการติดตั้งได้ โดยปัจจุบันได้ทำการสร้างแล้วใน 3 เมือง อย่าง ซูริค, เบอร์ลิน และบรัสเซลส์ และยังคงพัฒนาเพื่อขยายความรู้และศึกษาในเมืองอื่นๆ อีกด้วย

ดังนั้น เมืองที่สามารถผลิตอาหารเองได้ โดยฟาร์มขนาดย่อมที่สามารถรีไซเคิ่ลน้ำให้กลับมาใช้ได้อย่างรู้คุณค่าอย่างที่สุดแล้ว ก็คงจะไม่มีอะไรที่สมบูรณ์ไปกว่านี้อีกแล้ว

แล้วเมืองของคุณล่ะ ผลิตอาหารได้เองหรือเปล่า?

 

อ้างอิง: designboom

Comments

comments

About the Writer

avatar

Vincent (Verarit Veranondh)Vincent Verarit Veranondh: จบคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นสถาปนิกวัยกำลังเหมาะ ชอบศิลปะและวัฒนธรรมต่างๆ โดยเฉพาะเอเชีย ถวิลหาอดีต และนำการเรียนรู้ที่ได้จากอดีต มาปรับใช้กับปัจจุบัน ชอบท่องเที่ยว ถ่ายภาพ และอื่นๆอีกมากมายที่ทำแล้วล้วนสร้างความสุข ให้ตนเองและผู้อื่น นอกจากนี้ยังเชื่อว่าความทรงจำส่งผลกับงานออกแบบ และมั่นใจว่าความสร้างสรรค์สามารถเปลี่ยนโลกได้View all posts by Vincent →

Comments

comments

Powered by Facebook Comments