‘Urban Green Mountain’ จากคอนกรีตสู่ปอดกลางเมือง

8955 200 600x450


พื้นที่สีเขียวกลางเมืองใหญ่ดูเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยาก ด้วยราคาที่ดินมีแต่จะเพิ่มไม่มีลด การออกแบบอาคารให้มีพื้นที่สีเขียวเพื่อประโยชน์แก่สังคมจึงเป็นเรื่องยากในสังคมที่ทุนนิยมนำหน้า ด้วยเชื่อในผลลัพธ์ของเม็ดเงินตอบแทนที่เป็นตัวเลขวัดได้มากกว่าความสุข ซึ่งจะช่วยพัฒนาให้สังคมดีขึ้น คนก็พัฒนาขึ้น แล้วเม็ดเงินจะเป็นสิ่งที่พัฒนาขึ้นตามคุณภาพของคน เราจึงได้พบป่าคอนกรีตมากมาย ถ้าไม่มีกฎหมายบังคับเรื่องการคายความร้อน ต้นไม้ในโครงการจะถูกปลูกไปเท่าที่กำหนดในจำนวนแบบน้อยที่สุดเท่าที่บังคับ

แต่เมื่อแนวคิดใหม่เกิดขึ้นกับอาคารราชการที่ฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ‘Fukuoka Prefectural International Hall’ อาคารราชการแนวใหม่แบบเขียวอิ่มใจจึงสนองแนวคิดที่ไม่คร่ำครึอีกต่อไป เราจึงพบกับภูเขายักษ์สูงกว่า 60 เมตรที่ถูกปกคลุมผิวด้านใต้ไว้ด้วยสารพัดพืชพันธุ์กว่า 35,000 ต้น 76 สายพันธุ์ อาคาราชการแนวใหม่นี้ออกแบบโดย Emilio Ambasz & Associates, Inc. สำนักงานของสถาปนิกอเมริกันเลือดละติน ‘Emilio Ambasz’

ภายในภูเขายักษ์ผิวเขียวนี้บรรจุด้วยการใช้สอยกว่า 1,000,000 ตารางฟุต ประกอบไปด้วย ส่วนนิทรรศการ พิพิธภัณฑ์ โรงละครกว่า 2,000 ที่นั่ง สำนักงาน พื้นที่พาณิชย์ และพื้นที่จอดรถใต้ดิน
แนวคิดของอาคารนี้มาจากปรัชญาในการออกแบบของสถาปนิก ‘The Green Over the Gray’ คือการสร้างพื้นที่สีเขียวให้มากกว่าคอนกรีตนั่นเอง การออกแบบเปลือกอาคารจึงมุ่งไปที่การสร้างพื้นที่สีเขียวแนวตั้งให้กับเมืองฟูกูโอกะ ให้ตัวอาคารหันหน้าออกปังสวนกลางเมืองทางทิศใต้ การออกแบบเปลือกอาคารคือการสร้าง positive แล negative ให้กับเมือง negative คือผนังด้านทิศเหนือที่สถาปนิกนิยามว่าคือ urban façade ส่วน positive คือการให้ façade กลายเป็นผนังและระเบียงด้านทิศใต้ มีผิวอาคารที่หลั่นเป็นชั้นระเบียงถูกคลุมด้วยพืชพันธุ์ ราวกับส่วนภูมิทัศน์ในสวนด้านหน้าเลื้อยไหลขึ้นมากับอาคารให้สถาปัตยกรรมเป็นหนึ่งเดียวกับโลก และผิวอาคารยังถูกออกแบบให้กักเก็บน้ำฝนไว้ใช้กับต้นไม้ในอาคารอีกด้วย

อาคารราชการยุคใหม่ต้องการความทันสมัยทันโลกซึ่งมันควรจะสะท้อนมาจากวิสัยทัศน์ของข้าราชการยุคใหม่เช่นกัน ไม่จำเป็นต้องร้องหาความเป็นไทยแบบเชยๆ ให้เปลืองภาษีประชาชน ก็แค่เริ่มคิดใหม่ อะไรในอดีตไม่เข้ากับยุคสมัยก็ทิ้งบ้าง มันก็จะกลายเป็นบวกและสร้างสรรค์สังคมโลก

 

อ้างอิง : http://www.emilioambaszandassociates.com

http://www.arqbacana.com.br/news/Espa%C3%A7o+Sustent%C3%A1vel:+Inova%C3%A7%C3%B5es+em+Edif%C3%ADcios+e+Cidades+%C3%A9+o+tema+do+7%C2%BA+Semin%C3%A1rio+Internacional+organizado+pelo+NUTAU_USP

http://www.greenroofs.com/blog/2011/08/12/gpw-acros-fukuoka-prefectural-international-hall/

http://www.architecturenewsplus.com/project-images/6638

 

Comments

comments

About the Writer

avatar

xaroj (Xaroj Phrawong)สาโรช พระวงค์ / ‘ลูกโคราช หลานย่าโม โตที่ราบสูง’ /ริแรกเริ่มเรียนสถาปัตย์จากมหา'ลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน /จับรถมาหมอชิตเพื่อเรียนต่อปริญญาที่มหา'ลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี/ ทำงานเป็นสถาปนิกบริษัทได้นานปีเลยลาออก พบตัวเองอยู่ถนนหน้าพระลานเพื่อเรียนวิชาแนวความคิด ณ สถาปัตย์ มหา'ลัยศิลปากร ปัจจุบันทำงานเป็น ‘อาจารย์แขก’ ของนักศึกษาคณะสถาปัตย์ มหา'ลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี/ลามาเรียนต่อ ณ Kyoto Institute of Technology เมืองเคียวโตะ /นอกจากทำงานอาจารย์และสถาปนิก ด้วยความหลงใหลในสวนอักษร จึงริเป็นนักเขียนให้กับนิตยสารและเว็บไซต์/View all posts by xaroj →

Comments

comments

Powered by Facebook Comments