‘Vacation Cottages’ บ้านหลังคาเขียว ท่ามกลางทุ่งเขียว

12 E1453775647488


5

เพราะการสร้างสถาปัตยกรรมขึ้นในพื้นที่หนึ่งพื้นที่ใด ย่อมหมายถึงทรัพยากรธรรมชาติส่วนหนึ่งต้องถูกทำลายเพื่อให้สถาปัตยกรรมชิ้นนั้นๆ ได้ผุดเกิดขึ้นมา การจะสร้างสิ่งแปลกปลอมขึ้นมาสักชิ้นจึงต้องการความละเอียดอ่อนในการออกแบบเป็นพิเศษ โดยเฉพาะในยุคที่ประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อมกลายเป็นประเด็นที่ได้รับความใส่ใจในวงกว้างอย่างเช่นในทุกวันนี้ และโจทย์ในการออกแบบจะยากขึ้นอีกหลายเท่า หากสิ่งก่อสร้างที่ต้องออกแบบนั้น ต้องสร้างบนพื้นที่ที่มีความละเอียดอ่อนทางธรรมชาติอย่างสูง ดังเช่นผลงาน Vacation Cottages

Vacation Cottages ถือเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมการศึกษา (Association of Academics) ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไอซ์แลนด์ โดยภายในโครงการประกอบด้วย บ้านพักจำนวน 20 หลัง กระจายอยู่บนพื้นที่ที่มีความเป็นธรรมชาติอย่างสูง ตัวโครงการตั้งอยู่ใกล้กับบึงน้ำขนาดใหญ่ ซึ่งเต็มไปด้วยพืชพรรณธรรมชาติและสัตว์หลากหลายสายพันธุ์ โดยมีบริษัทสถาปนิก PK Arkitektar รับหน้าที่ออกแบบตัวสถาปัตยกรรมทั้งหมดภายใต้โจทย์ที่ว่า อาคารที่จะสร้างขึ้นจะต้องกลมกลืนและรบกวนธรรมชาติดั้งเดิมให้น้อยที่สุด ด้วยความที่ตัวอาคารแต่ละหลังมีพื้นที่ค่อนข้างเยอะทำให้มีขนาดใหญ่ ซึ่งวิธีที่ผู้ออกแบบได้เลือกนำมาใช้เพื่อแก้ปัญหาเพื่อป้องกันไม่ให้อาคารกลายเป็นสิ่งแปลกปลอมคือ การใช้หลังคาสีเขียวซึ่งคลุมด้วยดินและหญ้าเพื่อลดทอนความใหญ่โตของอาคาร โดยหลังคาในลักษณะนี้ ผู้ออกแบบได้หยิบยืมมาจากอาคารพื้นเมืองโบราณได้ในไอซ์แลนด์ ที่มักเลือกใช้ดินมาคลุมหลังคาเพื่อเป็นฉนวนป้องกันความหนาว

หลังคาเขียวแบนราบที่นำมาใช้ ยังมีส่วนช่วยป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากพายุได้ ซึ่งนอกจากจะใช้งานได้ดีแล้ว ความสำคัญอีกอย่างของหลังคาเขียวนี้คือ ช่วยทำให้อาคารแห่งนี้มีเอกลักษณ์และกลายเป็นภาพจำสำหรับผู้พบเห็น อันเป็นผลพลอยได้ที่ตามมานอกจากการแก้ปัญหาทางด้านการใช้งาน

1

2

3

4

5

6

7

8

อ้างอิง : archdailypk

Comments

comments

About the Writer

avatar

Ma Lang Phoo (Jaksin Noyraiphoom)จักรสิน น้อยไร่ภูมิ หรือ 'อ.แมลงภู่' จบการศึกษาทางด้านสถาปัตย์ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และอาจารย์พิเศษในอีกหลายสถาบัน ควบคู่ไปกับศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก เป้าหมายสำคัญของชีวิตคือ การปั้นสถาปนิกรุ่นใหม่ให้กลับไปรับใช้ชนบท (https://www.facebook.com/malangphoobookclub)View all posts by Ma Lang Phoo →

Comments

comments

Powered by Facebook Comments