สวนแนวตั้งมุมถนน สดชื่นด้วยหลากพันธุ์ไม้ ชุบชีวิตชาวกรุงมาดริด

การออกแบบเปลือกของอาคารบ้านเร