Artfarms จับศิลปะใส่พื้นที่ร้างให้สวยงามยั่งยืนคู่ชุมชนในนิวยอร์ก

Artfarms คือองค์กรที่มุ่งหมายจะปรับปรุงพื้นที่ที่ถูกทอดทิ้งให้กับมามีชีวิตชีวาโดยให้ศิลปะนั้นเข้ามาเยียวยาเมือง โดยพื้นที่เริ่มแรกคือทางตะวันออกของเมืองบัฟฟาโล (Buffalo) ในกรุงนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา

จากเดิมพื้นที่นี้เคยถูกใช้ในการเกษตรกรรม สภาพดินอันย่ำแย่ขาดความอุดมสมบูรณ์ รวมถึงผืนดินรกร้างว่างเปล่าที่คิดเป็น 20% ของพื้นที่เมืองทั้งหมด องค์กรได้ต้อนรับเชิญชวนศิลปินที่ตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้ว่ามันคือปัญหา ได้แก่ Millie Chen, Warren Quigley, Ethan Breckenridge, Kyle Butler, Michael Beitz และ Megan Michalak เข้ามาจัดทำงานศิลปะสำหรับการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงพื้นที่โดยเฉพาะ ตัวอย่างผลงานที่ถูกสร้างสรรค์ก็เช่น ประติมากรรมที่สามารถกลายเป็นโรงเพราะชำต้นไม้ โดยการร่วมมือกันระหว่างเจ้าของฟาร์มในพื้นที่ และจะเปิดร้านขายสินค้าออร์แกนิกเมื่อผลหมากรากไม้เหล่านั้นเติบโต ซึ่งนี่คือการสร้างชุมชมขนาดย่อม ทำให้ศิลปินและผู้อยู่อาศัยมีปฏิสัมพันธ์กัน อันจะนำไปสู่รากฐานที่จะพัฒนาอย่างยั่งยืน พื้นที่ว่างเปล่าก็กำลังจะกลายเป็นภาพงามตามากขึ้น มีโครงสร้างที่น่าอยู่มากขึ้น และมีผู้คนที่ทำงานสัมพันธ์กันอยู่ในเมือง

แม้ ณ ตอนนี้โปรเจ็กต์จะยังไม่เสร็จสมบูรณ์ แต่ภายในอนาคตคาดการณ์ว่าจะมีการจัดทำเช่นนี้ที่เมืองอื่นต่อไปอีก อย่างไรก็ตาม การพัฒนาเมืองเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน และสิ่งสำคัญที่เราควรตระหนักคือศิลปะจำเป็นต่อการใช้ชีวิตของทุกคน

[vimeo url=”http://vimeo.com/44806318″ width=”600″ height=”335″]

อ้างอิง : ARTFARMS