ม็อบกลางอากาศ…เสียงความคิดผ่านภาพจิตรกรรมที่สูงที่สุดในเอเชีย