‘บ้านศิลปิน คลองบางหลวง’ ปลุกชีวิตวิถีชุมชนริมน้ำด้วยศิลปะ

จากบ้านไม้เก่าหลังหนึ่งที่ด้านหลังมีเจดีย์ย่อไม้สิบสองแบบสมัยอยุธยากลายเป็นชุมชนคนรักศิลปะ คงไม่ผิดนักที่จะพูดแบบนั้น ที่นี่… ‘บ้านศิลปิน คลองบางหลวง’ แตกต่างจากชุมชนอื่นๆ ที่เติบโตด้วยแรงขับเคลื่อนของธุรกิจการท่องเที่ยวแปรสภาพให้ดึงดูดผู้คน ชุมพล อักพันธานนท์ (พี่โกะ) ศิลปินผู้หลงใหลในชีวิตริมน้ำสร้างฝันของตัวเองจากบ้านไม้โบราณอายุกว่า 200 ปี และให้กำเนิดโครงการบ้านศิลปินนี้ขึ้น

ชุมชนแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มชาวจีนเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี หลังจากบูรณะบ้านให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์  และได้รับรางวัลบ้านอนุรักษ์ดีเด่นจากสมาคมสถาปนิกสยาม โครงการบ้านศิลปิน คลองบางหลวงก็เดินหน้า ด้วยการร่วมมือของคณะหุ่นละครเล็ก ‘คำนาย’ ซึ่งก็คือส่วนหนึ่งของกลุ่มละครโจ หลุยส์ เดิม ที่มารวมตัวกันอีกครั้ง ที่นี่จึงเป็นทั้งแกเลอรีภาพเขียน ภาพถ่าย งานประติมากรรม และการแสดง ที่มีชีวิต ผู้คนที่เคยเข้ามาสัมผัสก็จะรู้สึกได้ถึงบรรยากาศของศิลปะหลากหลายรูปแบบภายใต้วิถีชีวิตริมน้ำ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดความรักในศิลปะอย่างต่อเนื่อง การแสดงหุ่นละครเล็กที่หาชมได้ยาก ห้องเขียนภาพที่เห็นการทำงานของศิลปิน ดนตรี และวิถีชีวิตของผู้คน โดยผู้จัดหวังว่าความซาบซึ้งในศิลปะต่างๆ จะกระจายตัวออกไป นับเป็นอีกลมหายใจหนึ่งที่เติมเต็มชุมชนให้ตื่นตัวและคิดสร้างสรรค์เอกลักษณ์ของตัวเอง

แม้ว่าความฝันที่จะสร้างหมู่บ้านศิลปะนั้น เป็นสิ่งที่เหล่าศิลปินทั้งหลายอยากให้มีขึ้น แต่ก็มักมีอุปสรรคมากมาย เป็นข้อเท็จจริงหนึ่งสำหรับสังคมไทยที่ให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้น้อยกว่าการทำธุรกิจการค้า การไปเยี่ยมชมที่นี่จึงไม่เหมือนการไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ไม่มีแหล่งขายของคึกคักอะไร แต่ต้องใช้เวลากับการซึมซับบรรยากาศความสวยงามในหลากหลายมุมมอง ตั้งแต่ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรมไทย จิตรกรรม ภาพถ่าย การแสดง และวิถีชีวิต ที่สำคัญ มันอยู่ไม่ไกลจากเรานัก

อ้างอิง: Baansilapin