‘เพราะพวกเขา เราจึงทำได้’ ภาพถ่ายไอดอลหญิงเก่งผ่านเด็กหญิงตัวจิ๋ว