ศิลปินสร้างงานศิลปะด้วยกระแสไฟฟ้าจากการทดลองวิทยาศาสตร์

ว่ากันว่าความเป็นศิลปะคือขั้วตรงข้า