รวมขยะสร้างสรรค์ศิลปะจากเหล่าศิลปิน รณรงค์ตื่นรู้รักษ์สิ่งแวดล้อม