ภูเขาเสื้อผ้า! นี่แค่เศษเสี้ยวของเสื้อผ้ามหาศาลที่ชาวฮ่องกงทิ้งฮ้าฟ

ที่เห็นอยู่นี่คือ เสื้อผ้าใช้แล้วที่นำมากองรวมกันเป็นภูเขาสูง 16 ฟุต ตั้งตระหง่านที่ท่าเรือเฟอร์รี่ Central Star ของฮ่องกง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานนิทรรศการ ‘Get Redress’ หรือเรียกว่า เอามาใส่ใหม่ เป็นภาพสะท้อนความสิ้นเปลืองของธุรกิจสิ่งทอจีน

การจัดแสดงในครั้งนี้ ก็เพื่อที่จะบอกเราว่า แค่ยอดสีขาวของกองผ้าที่เห็นนั้น คิดเป็น 3% หรือ 7.5 ตันจาก 253 ตัน ของเสื้อผ้าที่ชาวฮ่องกงทิ้งในแต่ละวัน!!! (จากข้อมูลของกรมคุ้มครองสิ่งแวดล้อม) ในขณะที่ชาวฮ่องกงส่วนใหญ่ไม่รู้เลยว่ามีศูนย์รับบริจาคเสื้อผ้าใช้แล้วอยู่ถึง 190 แห่งทั่วเกาะฮ่องกง ซึ่งสามารถบริจาคเสื้อผ้าเพื่อนำไปรีไซเคิล แทนที่จะทิ้งเป็นขยะและถูกนำไปกลบฝังอย่างไร้ประโยชน์ แถมยังก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ซึ่งในปี 2009 มีเสื้อผ้าจำนวนกว่า 92,000 ตันถูกทิ้งเป็นขยะกลบฝัง และส่วนใหญ่ก็เป็นของที่ผลิตภายในประเทศทั้งนั้น

และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้คนตระหนักถึงความสูญเสียอย่างสิ้นเปลืองนี้ ‘Get Redress’ จึงนำเสนอผลงานของนักออกแบบที่ได้รับรางวัลจาก Eco Chic Design Award โดยการนำเสื้อผ้ามา upcycle ประยุกต์เป็นเครื่องแต่งกายทันสมัยเก๋ไก๋ ด้วยแนวคิดที่ว่า การซื้อสินค้าควรตระหนักถึงกระบวนการผลิตและความเป็นไปของสภาพแวดล้อมด้วย เราต่างอยากได้เสื้อผ้าที่ดูดี อินเทรนด์ ในราคาย่อมเยา แต่ก็ต้องพบกับความจริงของสังคมบริโภคที่กำลังเผาผลาญทุกสิ่งอย่างไร้ค่า เกินความจำเป็น มันจะดีมากที่การผลิตในอนาคตจะคำนึงถึงวัสดุที่ทนทานหรือไม่ก็อาจนำมาใช้ใหม่ได้ลดทอนความสูญเสียให้น้อยที่สุด

Redress จัดตั้งขึ้นในปี 2007 เป็นมูลนิธิและหน่วยงานของ NGO ซึ่งมีเป้าหมายพัฒนาสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืนในวงการแฟชั่น นำเสนอแนวคิดการผลิตสิ่งทอที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่เพื่อลดความสูญเสียของทรัพยากรที่ถูกใช้ไปอย่างปล่อยปละละเลย ภายใต้แผนงานหลัก 4 ประการ คือ The EcoChic Design Award, The R Cert, Consumer Campaigns และ Industry Engagement ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมหลากหลายทั้งการออกแบบ การแข่งขัน การสร้างสรรค์ การจัดนิทรรศการ รวมถึงการวิจัย

ลองคิดเล่นๆ ถึงวงการสิ่งทอบ้านเราบ้าง เวลาไปเดินเล่นตามตลาดนัด เสื้อผ้าจัดเป็นสินค้าขายดีระดับต้นๆ นั่นสะท้อนให้เห็นถึงกลไกการผลิตเสื้อผ้าใหม่ๆ เพื่อสนองความต้องการสวมใส่ของผู้คน และถ้าให้เดา ในแต่ละครัวเรือนก็คงเต็มไปด้วยภูเขาย่อมๆ ซึ่งถ้าเอามากองรวมกันแบบนี้ ในแต่ละปีอาจมีภูเขาเสื้อผ้าเหลือใช้กองสูงปีนไปกันไม่ถึงยอดได้เลยทีเดียว

อ้างอิง : ecouterre, Redress