คืนธรรมชาติเข้าสู่เมืองด้วยพรมสีเขียว งานอาร์ตสุดเจ๋งที่ใช้งานได้จริง

คล้ายกับพรมแดง เพียงแต่พรมสีเขียวนี้ยินดีที่จะบำบัดให้กับทุกคน

พรมสีเขียวที่เห็นอยู่นี้คือแผ่นหญ้าที่ถูกจัดวางไปตามทางเดินในหมู่บ้านที่มีชื่อว่า Jaujac ซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆ แห่งหนึ่งทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศส เมื่อเดือนกันยายน 2554 ที่ผ่านมา สร้างสรรค์โดย Gaëlle Villedary ใช้หญ้าแผ่นไปทั้งหมด 168 ม้วน รวมระยะทางทั้งหมดกว่า 420 เมตร หรือ 1,400 ฟุต ทั่วเมือง

โปรเจ็กต์นี้มีความมุ่งหมายที่จะนำธรรมชาติเข้ามาสู่เมือง จากเดิมที่เป็นทะเลของซีเมนต์และยางมะตอย พรมหญ้าสีเขียวนี้ก็ได้เพิ่มความมีชีวิตชีวาให้กับผู้คนที่อาศัย ทุกคนสามารถที่จะมาเดินเล่นไปตามทางสบายใจ สัมผัสความนุ่มของต้นหญ้าตามทาง เจริญตากับสีเขียวที่เพิ่มความชุ่มฉ่ำ และงานนี้ถือเป็นการปลุกชีวิตของเมืองขึ้นมาอีกครั้ง

งานศิลปะชิ้นนี้จึงเป็นงานที่ประสบความสำเร็จตามความต้องการ เพราะนอกจากสุนทรียะทางสายตาที่เราสามารถเห็นผ่านจากภาพเหล่านี้แล้ว งานนี้ยังเป็นประโยชน์และใช้งานได้จริงกับชุมชนอีกด้วย

[youtube url=”http://www.youtube.com/watch?v=mmnHM88oX8A&feature=context&context=C472cd07ADvjVQa1PpcFMD815K1VfVP7A4T8Elh-oOxy9BcaX-kFo%3D” width=”600″ height=”335″]

อ้างอิง: inthralld
ภาพ: David Monjou