สะท้อนสื่อนิยมความรุนแรง ศิลปินอารมณ์ดีจัดให้ ‘เจ็บสด ตายโชว์’