ประติมากรรมขยะขวดพลาสติก…วอนโลกช่วยผลิตน้อยหน่อยจะได้ไหม