ปั้นรถให้เป็นวัว งานชิ้นเอกของสาวใหญ่นักอนุรักษ์ชาวฟินแลนด์