เด็กกำพร้าถือกำเนิดใหม่เป็นเด็กแรกเกิดในหัวใจพ่อแม่อุปการะ