อ้าวเฮ้ย! ป้ายโฆษณาหายไปไหนหว่า? บริโภคศิลปะดีกว่ากันเยอะ