คลิปสั้นแต่อึ้งนาน…กับระบบสังคมบริโภคเกินพอดีของมนุษย์