คลิปสั้นแต่อึ้งนาน…กับระบบสังคมบริโภคเกินพอดีของมนุษย์

6

สำหรับคนที่ชื่นชอบผลงานของผู้กำกับฯ Ron Fricke ก็ไม่ต้องสงสัยกับงานถ่ายทำชุดนี้ที่ยังคงคุณภาพระดับ Baraka ที่เคยสร้างชื่อให้เขามาแล้วเมื่อหลายปีก่อน คลิปสั้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของสารคดีชุดใหม่ที่ชื่อ Samsara โดยแบ่งหัวข้อการเล่าออกเป็นตอนๆ สะท้อนความเป็นไปของโลกมนุษย์ โดยเฉพาะสังคมบริโภคที่สูบกินชีวิตอื่นไปมากมายมหาศาล

ในปีหนึ่งโลกเราบริโภคเนื้อสัตว์กันมากมาย จากข้อมูลจากปี 2554 คนสหรัฐฯ บริโภคเนื้อไก่เฉลี่ยคนละ 46 กิโลกรัมต่อคนต่อปี ไม่นับเนื้อประเภทอื่นๆ ลองคูณจำนวนประชากรพอจะเห็นว่ามากแค่ไหน เมื่อเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมอาหารสิ่งมีชีวิตทั้งหลายถูกเลี้ยงไว้เพื่อเป็นอาหารของคน ตั้งแต่เกิดชีวิตเหล่านั้นถูกขุนให้เหมาะกับการบริโภค วางกระบวนการชีวิตไว้อย่างมีระบบ พวกเราในฐานะคนกินที่เนื้อสัตว์ถูกทำเป็นอาหารวางบนจานอย่างสวยหรูแล้วนั่น คงคิดไม่ถึงและไม่เคยใส่ใจกระบวนการผลิตนักหรอก แต่ถ้ามีเวลาว่างนั่งชมคลิปนี้สักหน่อยวิธีคิดเรื่องการกินของเราอาจเปลี่ยนไปก็ได้

หลังจากที่มีการตัดซีเควนซ์นี้ถ่ายทอดลงสังคมออนไลน์ มีคนดูบางคนไม่สบายใจคิดว่าผู้สร้างอยากให้เลิกกินเนื้อสัตว์หรือไร เปล่าหรอกเขาคงอยากจะสื่อสารและกระตุ้นให้คิดว่า เวลาเรากินมากเกินความจำเป็น สิ่งมีชีวิตอื่นๆ บนโลกก็กำลังถูกจัดเข้าระบบการเชือดมากเกินความจำเป็นตามไปด้วย ช็อตท้ายสุดก็สะท้อนภาพการสะสมที่กลายเป็นปัญหาสุขภาพของผู้กินเอง คำถามก็คือ…โลกต้องการบริโภคเนื้อสัตว์มากมายขนาดนั้นจริงหรือ?

[youtube url=”http://youtu.be/X2Q5ZVLdQII” width=”600″ height=”350″]

 

samsara 008 samsara 007 samsara 006 samsara 005 samsara 004 samsara 003 samsara 002 samsara 009

อ้างอิง: Enlightened-Consciousness