สตรีทอาร์ตเท่ๆ ชวนคิดแบบอมยิ้มกับปัญหาสังคมสิ่งแวดล้อม

9

อีกชิ้นหนึ่งของงานสตรีทอาร์ต