The Line ภาพถ่ายสารคดี สะท้อนภัยพิบัติจากสารเคมีท่วมเมือง

โปรเจ็กต์ภาพถ่ายสารคดี The Line สร้างสรรค์โดย  Palíndromo Mészaros ช่างภาพชาวสเปน นำเสนอสภาพของพื้นที่หลังจากได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติสารเคมีรั่วไหล โดยภาพถ่ายทั้งหมดจะมีเส้นแนวนอนตัดขวางอยู่ในภาพเสมอ ในขณะที่ก็สะท้อนถึงบรรยากาศของชุมชนที่ร้างราชีวิตออกมาได้ดีเช่นกัน

ใครที่ไม่เคยทราบเรื่องนี้ ขอเล่าให้ฟังก่อนว่า เหตุเกิดเมื่อเดือนตุลาคม 2010 ที่ผ่านมา ณ เมืองอัจคา (Ajka) ทางตะวันตกของประเทศฮังการี เมื่ออ่างเก็บน้ำเสียเกิดพังทลาย ทำให้สารเคมีที่กักเก็บไว้ข้างในไหลทะลักออกสู่ชุมชน กินพื้นที่ราว 40 ตารางกิโลเมตร ปริมาณสารเคมีทั้งหมดกว่า 1 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีสารพิษเจือปนทั้งโลหะหนักอย่างตะกั่ว โครเมี่ยม และแคดเมี่ยม รวมถึงกัมมันตภาพรังสี พร้อมฤทธิ์ในการกัดกร่อนสูง ทำให้ประเทศฮังการีต้องประกาศภาวะฉุกเฉิน และนี่คือภัยพิบัติแห่งชาติ

ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนมีทั้งเสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัส ต้องอพยพออกจากพื้นที่ สูญเสียทั้งบ้านเรือน ทรัพย์สิน อย่างพื้นที่เพาะปลูก และด้วยปริมาณความสูงถึง 2 เมตร สารเคมีนี้ก็พัดพารถยนต์คว่ำไปเป็นแถบด้วย

6 เดือนต่อมา สารพิษทั้งหมดก็อันตรธานหายไป เหลือไว้เพียงร่องรอยของความทรงจำ บ้านทุกหลัง ต้นไม้ทุกต้น สิ่งก่อสร้างทุกอย่างต่างมีเขตเส้นสีแดง แต่มากกว่านั้นคือความสูญเสียเศร้าโศก

ลองย้อนกลับมาดูเมืองไทย ตอนนี้ยังมีใครใส่ใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมกันอยู่หรือเปล่านะ

อ้างอิง : Palindromo