“เพราะฉันบอกว่าฉันจะทำ” การ์ดคำมั่นสัญญา ทำดีได้ไม่ใช่แค่พูด

เพราะเราไม่