บอกลาโลกเสมือนจริงผ่าน ‘กล่องแลกของ’ สร้างสัมพันธ์บนท้องถนน