‘Can City’ หล่อขยะกระป๋องน้ำอัดลม สร้างเฟอร์นิเจอร์ดีไซน์สวย

Studio Swine เกิดขึ้นจากคู่หูนักสร้างสรรค์ Azusa Murakami และ Alexander Groves ที่ชอบเล่นแร่แปรธาตุควานหาวัสดุใหม่ๆ ภายใต้แนวคิดการออกแบบอย่างยั่งยืน โปรเจ็กต์ ‘Can City’ คือ อีกหนึ่งแนวคิดดีๆ ที่ต้องการกระตุ้นจิตสำนึกในเรื่องขยะเกลื่อนเมืองที่เกิดจากผู้อยู่อาศัยกว่า 20 ล้านครัวเรือนในเซาเปาโล ประเทศบราซิล กว่า 80% ของจำนวนขยะถูกจัดเก็บไม่ได้เกิดจากภาครัฐ แต่กลับเป็นกลุ่มคนที่เรียกว่า ‘Catadores’ หรือนักเก็บขยะ ขับซาเล้ง แบบบ้านเรา ที่เก็บขวดพลาสติก กระป๋องน้ำอัดลม แก้ว กระดาษ ฯลฯ ที่สามารถนำไปขายต่อสร้างรายได้

ทั้งคู่ได้คิดค้นเครื่องหลอมโลหะขนาดเล็กติดตั้งอยู่บนรถเข็น โดยใช้เชื้อเพลิงจากน้ำมันพืชที่ผ่านการใช้งานแล้วมาหลอมกระป๋องน้ำอัดลมที่เก็บได้ตามกองขยะ จากขยะที่ไร้ค่าเปลี่ยนไปเป็น อลูมิเนียมเหลว วัสดุตั้งต้นชั้นดีที่สามารถนำไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้ เขาเลือกทดลองออกแบบเก้าอี้ที่ผลิตจากอลูมิเนียมเหลวนี้ โดยหยิบเอาสิ่งของรอบตัว เช่น ทรายจากพื้นที่ก่อสร้างอาคาร ใบไม้ เศษอิฐบล๊อค กระป๋องนม เครื่องจักรสาน ที่เก็บได้จากข้างทางมาสร้างเป็นแม่พิมพ์ในการหล่อเก้าอี้สำหรับนั่ง สร้างสรรค์งานออกแบบผลิตภัณฑ์ที่แปลกตาจากสิ่งที่เราเคยสัมผัส เพื่อสะท้อนให้เราทุกคนเห็นคุณค่าจากขยะใกล้ตัวที่สามารถสร้างมูลค่าได้ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักสร้างสรรค์ทุกท่านทดลองสรรสร้างผลงานผ่านกระบวนการหล่ออลูมิเนียมที่สามารถทำได้ง่ายและรวดเร็ว

จะเห็นได้ว่า แนวคิดของการออกแบบอย่างยั่งยืนไม่ได้เป็นหน้าที่ของทางภาครัฐหรือเอกชนเพียงฝ่ายเดียว แต่เราในฐานะของประชาชนสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนแนวคิดผ่านงานสร้างสรรค์ที่สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางในการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อชุมชนและสังคมที่เราอาศัยอยู่ พลังนิดๆ ของคนตัวเล็กๆ ก็สามารถขับเคลื่อนโลกใบนี้ให้น่าอยู่ยิ่งขึ้นครับ

[vimeo url=”http://vimeo.com/76584800″ width=”600″ height=”340″]

 

อ้างอิง : Studio Swine