เปลี่ยนตู้โทรศัพท์ถูกเมิน ให้กลายเป็นตู้บริจาคผ่านการโทรทุกสตางค์