‘Clean Air Champions’ จากฮีโร่บนสนามกีฬาสู่งานอาสาเพื่อสิ่งแวดล้อม

แทบไม่น่าเชื่อว่าประเทศที่สมบูรณ์ไปด้วยป่าพร้อมธรรมชาติและทะเลสาบที่สวยงามอย่างแคนาดา จะประสบปัญหามลพิษทางอากาศที่คร่าชีวิตคนในประเทศกว่า 21,000 คนต่อปี และเป็นประเทศที่บริโภคทรัพยากรสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประชากรทั่วโลกถึง 2.5 เท่า การหาทางออกในการกอบกู้สุขภาพของคนในแคนาดาที่ดีก็คือ การปลูกฝังให้คนในประเทศเข้าใจถึงปัญหาพร้อมร่วมกันแก้ไขตั้งแต่วัยเด็ก และนี่คือจุดต้นกำเนิดโครงการ Clean Air Champions

Clean Air Champions (DE L’AIR PUR) คือโครงการที่นำนักกีฬาทีมชาติของแคนาดา ทั้งจากโอลิมปิค, พาราลิมปิค และการแข่งขันระดับชาติ มาเป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องมลภาวะของอากาศผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งตรงถึงห้องเรียน เป็นหลักสูตรที่สอนให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้นจากกิจกรรมรอบๆ ตัว ผ่านองค์ประกอบหลักสามส่วน คือ 1. การเลือกรูปแบบการเดินทาง และการใช้ยานพาหนะที่ถูกต้อง (ในขณะที่บ้านเราส่งเสริมการซื้อรถคันแรก TT__TT ) 2. วิธีการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนที่ปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศ และ 3. เรียนรู้ความสัมพันธ์และผลกระทบระหว่างคุณภาพของอากาศ กับการใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งทั้งสามส่วนนี้เปรียบเสมือนกับเครื่องมือที่ช่วยให้เราสามารถปฏิบัติตามได้อย่างง่ายๆ อาทิ หลักสูตร HSBC Clean Air Achievers เป็นหลักสูตรที่สอนเด็กเกรด 5-9 ให้เรียนรู้ถึงรูปแบบการเดินทาง และผลกระทบที่มีต่อสุขภาพและมลพิษทางอากาศ เช่น การเดินทางไปโรงเรียนด้วยจักรยานหรือโรลเลอร์สเก็ต จะไม่ส่งก๊าซคาร์บอนสู่ชั้นบรรยากาศเหมือนกับการนั่งรถส่วนตัวมาโรงเรียน อีกทั้งยังช่วยให้สุขภาพดีขึ้นด้วย ทั้งนี้หลักสูตรจะมีกิจกรรมพร้อมวิธีคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนสู่ชั้นบรรยากาศอย่างง่ายๆ เพื่อให้เราเข้าใจถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากทุกกิจกรรมที่เราทำ นอกจากหลักสูตรที่สอนตรงถึงห้องเรียนแล้ว ในกรณีที่คุณไม่ได้เป็นนักเรียน ก็สามารถเข้าถึงโครงการผ่านทางเว็บไซต์ได้ด้วยเช่นกัน

และในปี 2013 – 2014 จะมีการเพิ่มเรื่องของ ‘น้ำ’ และ ‘การมีสุขภาพชีวิตที่ดี’ เสริมเข้าไปในโครงการ เพื่อให้ครอบคลุมผลกระทบจากปัญหาโลกร้อนมากขึ้น การเชื้อเชิญนักกีฬาฮีโร่ขวัญใจเด็กๆ มาเป็นพรีเซ็นเตอร์ได้ช่วยเสริมให้โครงการมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น เพราะนักกีฬาแต่ละท่านที่ร่วมรณรงค์ได้ปฏิบัติให้เห็นเป็นตัวอย่างที่ดีกับเด็กๆ และผู้ใหญ่ทุกท่าน โครงการดีดี จากคนคิดดี ด้วยใจดีดี เช่นนี้ต้องรีบ move มาให้คุณผู้อ่านรับทราบทันทีครับ

[youtube url=”http://youtu.be/kWesXfmH2go” width=”600″ height=”340″]

 

[youtube url=”http://youtu.be/mRqV-VK-8XE” width=”600″ height=”340″]

 

อ้างอิง : Clean Air Champions