Dutch Cycling Embassy โครงข่ายข้อมูลเพื่อการขี่จักรยานของคนทุกคน

การขี่จักรยานเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตชาวดัทช์มาตั้งแต่ปี 1950 แล้ว แม้ว่าในทศวรรษต่อมาอุตสาหกรรมรถยนต์จะเข้ามาครองพื้นที่เบียดจักรยานจนตกขอบ แต่จักรยานก็กลับมาได้อย่างสวยงาม เมื่อโลกสะเทือนด้วยวิกฤตน้ำมันและสิ่งแวดล้อม จักรยานจึงกลายเป็นคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับการเดินทาง เมืองที่เคยมีรถยนต์เป็นศูนย์กลางจึงต้องเปลี่ยนมาให้ความสำคัญกับการขี่จักรยาน เพื่อให้ทุกคนขี่จักรยานไปทำงาน ไปโรงเรียน ไปพักผ่อน ไปตามที่ต่างๆ ได้อย่างสะดวกสบาย

เพราะไม่ว่าจะผู้ใหญ่ เด็ก คนรวย คนจน คนธรรมดา ที่เนเธอแลนด์ใครๆ ก็ขี่จักรยาน ประเทศนี้จึงมีโครงสร้างต่างๆ ที่เอื้อเฟื้อต่อจักรยาน เช่น ผังเมือง เลนจักรยาน กฏจราจร ที่จอดจักรยาน เป็นต้น ที่มีประสิทธิภาพให้ประชาชนของเขา โดยมีเครือข่ายการพัฒนาด้านต่างๆ เกี่ยวกับการขี่จักรยานคอยทำงานประสานอยู่

Dutch Cycling Embassy คือ ศูนย์เครือข่ายข้อมูลที่ทุกคนเข้าถึงได้ ไม่ว่าจะเป็นคนขี่จักรยาน หรือคนที่ต้องการทำวิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ วางนโยบาย ออกแบบผังเมือง ฯลฯ ว่าด้วยเรื่องจักรยาน Dutch Cycling Embassy ก็จะช่วยเหลือจัดสรรความต้องการให้เหมาะสม และยังให้บริการข้อมูลเรื่องผู้เชี่ยวชาญจักรยานด้านต่างๆ การท่องเที่ยวในเนเธอแลนด์ด้วยจักรยาน การออกแบบเวิร์คช็อปและจัดอบรม ตอบคำถามทุกสิ่งอย่างเกี่ยวกับจักรยาน และแชร์ประสบการณ์การสร้างเมืองจักรยานที่ประสบความสำเร็จให้เครือข่ายทั่วโลกด้วย

เนเธอแลนด์จึงไม่เพียงแต่มีรากฐานอันมั่นคงให้กับการขี่จักรยานมาเนิ่นนาน แต่ยังปูอนาคตให้เคลื่อนไปอีกยาวไกล ด้วยการออกแบบระบบที่ช่วยให้การขี่จักรยานมีพัฒนาการไปในทุกมิติ เพราะสำหรับชาวดัทช์แล้วการขี่จักรยานเป็นมากกว่าการเดินทาง เพราะเป็นทั้งวัฒนธรรมและสังคมของเขาอย่างแท้จริง

[vimeo url=”http://vimeo.com/29401217″ width=”600″ height=”335″]

 

อ้างอิง: Dutch Cycling Embassy