‘โครงการบ้านรักหมาศาลายา’ หนึ่งแชร์ให้เพื่อนแท้ได้มีบ้าน