‘โครงการบ้านรักหมาศาลายา’ หนึ่งแชร์ให้เพื่อนแท้ได้มีบ้าน

ปฏิเสธไม่ได้ว่าปัญหาสุนัขจรจัดเป็นหนึ่งในปัญหาเรื้อรังของสังคมไทยมาช้านาน เนื่องด้วยบ้านเราเป็นสังคมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รักจะและดูแลกันและกัน จนถึงจุดที่เป็นภาระและต้องการทางแก้ใขอย่างจริงจัง

ในปี 2551 มหาวิทยาลัยมหิดล ประสบปัญหาสุนัขจรจัดอยู่ในพื้นที่เป็นจำนวนมาก เพราะด้วยมหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่ส่วนรวม จึงมีคนทั้งนำมาปล่อยด้วยความตั้งใจเพราะไม่สามารถเลี้ยงดู หรือสุนัขเป็นโรคที่ผู้เลี้ยงไม่สามารถแบกรับภาระค่ารักษาได้ โดยหวังเงียบๆ ว่าพื้นที่ของมหาวิทยาลัยพอจะเป็นที่พึ่ง อีกทั้งยังมีนิสิต นักศึกษา อาจารย์ ที่มีความรู้ในการจัดการและดูแลรักษาสุนัขเหล่านั้น

แต่เมื่อเหตการ์ณนี้ เกิดขึ้นซ้ำๆ จำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ มหาวิทยาลัยเองก็เกินกว่าจะแบกรับภาระเลี้ยงดูนี้ได้ ทางมหาวิทยาลัยได้จึงจัดทำโครงการ ‘บ้านรักหมาศาลายา’ ขึ้นโดยจุดประสงค์หลัก เพื่อจัดการกับปัญหาสุนัขจรจัดอย่างถูกวิธี โดยให้ความสำคัญกับทั้ง คน สัตว์ และสิ่งแวดล้อมแบบที่ต้องอยู่ร่วมกันอย่างลงตัว ดำเนินงานภายใต้แนวคิด “การรณรงค์เพื่อสวัสดิภาพสุนัขจรจัด ที่พัฒนาต้นแบบสาธิตการจัดการสุนัขจรจัดในชุมชนอย่างยั่งยืน” ง่ายๆ ด้วยการใช้เทคโลยีของ Web 2.0 ในแพร่กระจายข่าวอย่างรวดเร็วและทั่วถึงด้วย Social Media ผ่านทาง Facebook Share ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ www.DogiLike.com ช่วยกันประกาศและหาเจ้าของบ้านที่เหมาะสม ได้รับน้องหมาไปดูแล โดยสุนัขทุกตัวก่อนจะถูกประกาศไปรับเลี้ยง จะถูกฝึกนิสัย และดูแลสุขอนามัยให้ปลอยภัย ปลอดโรคก่อนที่จะถูกรับไปดูแลต่อ ซึ่งลดภาระของเจ้าของที่จะรับน้องหมาไปได้อย่างสะบายๆ สุขใจทั้งน้องหมา คนรับและคนให้ ไปพร้อมๆ กัน

ท่านที่สนใจพิจรณารับน้องหมาไปดูแล สามารถเดินทางไปทำความคุ้นเคยกับสุนัขหรือไปรับน้องหมาได้ด้วยตนเอง ณ บ้านรักหมาศาลายา บริเวณใกล้กับ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-441-5242-4 ต่อ 1419

อ้างอิง : DogiLike.com