ถุงเพื่อชีวิตของ City Harvest ส่งต่ออาหารเหลือให้ชาวนิวยอร์กผู้ยากไร้